Izvirna jezikovna različica te strani portugalščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Nacionalna sodna praksa

Portugalska

Na tej strani so na voljo informacije o portugalski sodni praksi.

Vsebino zagotavlja
Portugalska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Na Portugalskem je pravica do obveščenosti o pravosodnem sistemu temeljna pravica državljanov, ki je izrecno določena v členu 20(2) portugalske ustave in uveljavljena z zakonom št. 34/2004 z dne 29. julija 2004, kakor je bil spremenjen z zakonom št. 47/2007 z dne 28. avgusta 2007 o določitvi pravil za dostop do pravnega varstva in sodišč.

V skladu s členom 4 tega zakona je naloga vlade, da sprejme ukrepe za seznanitev s pravom in pravnim sistemom. Ministrstvo za pravosodje je pristojno za zagotavljanje pravnih informacij, bodisi prek objav ali v kakršni koli drugi obliki komuniciranja, da se zagotovi boljše uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti, določenih z zakonom.

Objava sodnih odločb je v skladu z mednarodnim načelom, določenim v členu 10 Splošne deklaracije o človekovih pravicah in členu 6 Evropske konvencije o človekovih pravicah. To načelo je določeno najprej v členu 206 ustave (tudi v zvezi s sodnimi obravnavami) in v različnih zakonih, ki urejajo različna pravna področja:

 • člena 167 in 656 zakonika o civilnem postopku,
 • členi 86(1), 87 and 321(3) zakonika o civilnem postopku,
 • člena 3 in 115 zakona, ki ureja organizacijo, delovanje in postopke ustavnega sodišča,
 • člen 30 Zakona o postopkih pred upravnim sodiščem.

Ministrstvo vodi več podatkovnih zbirk pravnih dokumentov, ki jih je mogoče najti na spletni stranihttp://www.dgsi.pt/. Objavljeni so tudi v Uradnem listu in na voljo na spletni strani https://dre.pt/:

 • odločitve in objave ustavnega sodišča o neustavnosti ali nezakonitosti zakona ali o neustavnosti opustitve delovanja,
 • odločitve vrhovnega sodišča in računskega sodišča za uskladitev sodne prakse in odločb Vrhovnega upravnega sodišča, ki so po zakonu na splošno zavezujoče,
 • odločbe drugih sodišč, ki so na splošno zavezujoče.

Predstavitev sodnih odločb/naslovi

Spletna stran http://www.dgsi.pt/omogoča dostop do sklopa podatkovnih zbirk precedensov ter bibliografskih referenčnih knjižnic ministrstva za pravosodje.

Pri uporabi katere koli od teh zbirk lahko vidite nedavno vnešene dokumente in uporabite navigacijsko vrstico, ki omogoča dostop do različnih vrst dovoljenega iskanja (prosto iskanje po besedah, po področjih in po deskriptorju).

Vstopna stran ali stran z zadetki kaže dokumente po naslovu, vsebini in naslednjih podatkih:

 • številka zadeve,
 • datum zadeve,
 • ime sodnika, ki je podal mnenje sodišča,
 • deskriptor.

primer naslovov

Odločitve vrhovnega sodišča

DATUM OBRAVNAVE

OZNAKA ZADEVE

IME SODNIKA, KI JE PODAL MNENJE SODIŠČA

DESKRIPTOR

25.3.2009

08S2592

BRAVO SERRA

PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI

Formati

Celotno besedilo te sodbe je na voljo (v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov) v obliki HTML.

Zadevna sodišča

Zbirke podatkov, ki so na voljo nahttp://www.dgsi.pt/, vsebujejo sodno prakso naslednjih sodišč/organov:

 • Vrhovno sodišče,
 • pritožbena sodišča (Coimbri, Évora, Lizbona, Porto in Guimarães),
 • Ustavno sodišče,
 • Vrhovno upravno sodišče,
 • osrednji upravni sodišči (sever in jug),
 • sodišča za spore o pristojnosti sodišča,
 • mnenja javnega tožilstva,
 • mirovna sodišča.

Drugi postopki

Na Portugalskem so na voljo informacije o številnih zadevah, kakor je prikazano v spodnji preglednici.

Na voljo so informacije:

vrhovna sodišča

druga sodišča

O pravnih sredstvih?

Da

Da

Ali je zadeva še nerešena?

Ne

Ne

O uspehu pravnih sredstev?

Da

Da

O neizpodbojnosti odločb?

Ne

Ne

Druge zadeve

 • pred drugim portugalskim sodiščem (Ustavno sodišče...)?
 • pred Sodiščem Evropske unije?
 • pred Sodiščem za človekove pravice?

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Pravila glede objave

Na nacionalni ravni ni zavezujočih pravil za objavo sodne prakse. Vendar na Portugalskem obstajajo zavezujoči predpisi v zvezi z objavo s strani sodišč.

Na Portugalskem se objavlja le izbrana sodna praksa, in sicer na podlagi meril pomembnosti in ustreznosti.

Uporabne povezave

Podatkovne zbirke pravnih dokumentov

Zadnja posodobitev: 13/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.