Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Nacionalna sodna praksa

Romunija

Ta stran vsebuje pregled romunske sodne prakse.

Vsebino zagotavlja
Romunija

Sodna praksa na spletu

Romunska sodna praksa je dostopna na spletni strani Vrhovnega sodišča (Višjega pritožbenega sodišča).

Predstavitev odločb/naslovi

Na spletni strani višjega pritožbenega sodišča sta objavljeni dve vrsti odločitev:

1. Povzetki sodb z naslovi. Predloga vsebuje naslednje informacije:

 • ključne besede;
 • povzetek pravnih področij;
 • abecedno kazalo;
 • zakonodaja, ki je bila uporabljena v odločbi (številka in letnica zakona, členi);
 • izvleček odločbe (osebni podatki niso dostopni: imena in osebni podatki strank niso prikazani, ne omenjajo se imena sodnikov).

2. Brezimenske sodbe brez naslovov (v nasprotju s povzetki sodb). Iskalni vmesnik omogoča iskanje z uporabo sedmih različnih meril:

 • posamezne ključne besede;
 • izraz;
 • oddelek;
 • številka odločbe;
 • leto sklepa;
 • številka sodnega spisa;
 • leto sodnega spisa.

Naslovi na civilnem oddelku

V nadaljevanju je primer naslova s civilnega oddelka:

 • Odvzem pravic do uporabe blagovne znamke. Izračun petletnega časovnega obdobja neuporabe blagovne znamke. Ugovor glede prezgodnjega ukrepanja.
 • Kazalo po področjih: Civilno pravo. Pravo intelektualne lastnine. Blagovne znamke.
 • Abecedno kazalo: Odvzem pravic do uporabe blagovne znamke.
 • Časovni rok za odvzem.
 • Prezgodnji odvzem.
 • Zakon št. 84/1998: člen 45(1)(a).

Naslovi na kazenskem oddelku

V nadaljevanju je primer naslova s kazenskega oddelka:

 • Pristojnost višjega pritožbenega sodišča. Pristojnost v zvezi s statusom osebe. Pristojnost v primeru spremembe statusa obdolženca.
 • Kazalo po področjih: Kazensko pravo. Splošni del. Pristojnost. Pristojnost na podlagi sodnega gradiva in statusa obdolženca.
 • Abecedno kazalo: kazensko pravo.
 • Pristojnost višjega pritožbenega sodišča.
 • Pristojnost v primeru spremembe statusa obdolženca.
 • Zakonik o kazenskem postopku, člen 29(1) in člen 40.

Naslov na portalu sodišč

V nadaljevanju je primer naslova iz romunskega portala sodišč:

 • Naslov: Začasni pripor. Zakonito prenehanje začasnega pripora tožene stranke.
 • Vrsta zadeve: sodba.
 • Številka zadeve: 55.
 • Datum zadeve: 1. 7. 2004.
 • Sorodna področja: kazenski in civilni postopek (pritožbe, pristojnost itd.).
 • Ustanova (posebno sodišče): Pritožbeno sodišče Alba Iulia – kazenski oddelek.

Oblike zapisa

Dokumenti višjega pritožbenega sodišča in drugih sodišč so dostopni v obliki html.

Zadevna sodišča

Zadevna sodišča vključujejo višje pritožbeno sodišče in redna sodišča.

Nadaljnji postopki


Vrhovna sodišča

Druga sodišča

So dostopne informacije o:

pritožbah?

-

Da

nerešenih zadevah?

-

Da

rezultatih pritožb?

-

Potrebno je posredno iskanje zadeve, tako da se vrsto sojenja opredeli kot „pritožbo“.

neizpodbojnosti odločbe?

So dostopne informacije o: neizpodbojnosti odločb višjega pritožbenega sodišča?

Da

nadaljnjih postopkih pred:

drugimi državnimi sodišči (Ustavnim sodiščem itd.)?

Sodiščem Evropske unije?

Evropskim sodiščem za človekove pravice?

-

Da

Za zadeve, ki se obravnavajo na rednih sodiščih, so na portalu sodišč na voljo informacije o: fazi postopka (materialna, pritožbena itd.), strankah, zaslišanjih, vloženih pritožbah in objavljenih pozivih (to je novost). Do zadeve je mogoče dostopati z uporabo splošnega iskalnika na portalu sodišča (tudi to je novost). Objavljeni povzetki sodb lahko vključujejo informacije o neizpodbojnosti sodb in nadaljnjih postopkih pred drugimi državnimi sodišči (Ustavno sodišče).

Pravila glede objave

Višje pritožbeno sodišče

Zaradi pomembnosti ter specifičnosti zadev in njihovih ustreznih sodb je objavljen samo izbor sodne prakse romunskega višjega pritožbenega sodišča.

Objave višjega pritožbenega sodišča se mesečno posodabljajo in so na voljo od leta 2002 naprej.

Druga romunska sodišča

Za druga romunska sodišča je objavljen samo izbor sodb na podlagi pomembnosti in edinstvenosti obravnavane zadeve. Izbor naredi vsako sodišče posebej.

Objave drugih romunskih sodišč se mesečno posodabljajo in so na voljo od leta 2004 naprej.

Zadnja posodobitev: 18/12/2013

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.