Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.
Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Nacionalna sodna praksa

Škotska

Ta stran opisuje sodno prakso Združenega kraljestva s poudarkom na Škotski. Opis se osredotoča na sodno prakso, ki je na voljo v zbirkah podatkov, dostopnih javnosti.

Vsebino zagotavlja
Škotska

Sodna praksa, ki je dostopna na Škotskem

Javnosti je dostopen velik del sodne prakse škotskih sodišč.

Civilna sodišča

Objavi se sodna praksa Glavnega civilnega sodišča (Court of Session) in Pritožbenega odbora zgornjega doma (Appellate Committee of the House of Lords), ki ga je 1. oktobra 2009 nadomestilo novo Vrhovno sodišče Združenega kraljestva (Supreme Court of the United Kingdom). Objavijo se tudi sodbe posebnega pomena grofijskih sodišč (Sheriff Courts).

Kazenska sodišča

Objavi se sodna praksa grofijskih sodišč (Sheriff Courts) in Vrhovnega kazenskega sodišča (High Court of Justiciary), ki je najvišje kazensko sodišče na Škotskem.

Odločbe v družinskih in nekaterih kazenskih zadevah se lahko anonimizirajo.

Sodna praksa se objavlja od leta 1998. Sodna praksa je običajno objavljena v 24 urah do dveh tednih po izreku sodbe.

Pravne zbirke podatkov

Škotska sodna služba (Scottish Court Service) od septembra 1998 na svoji spletni strani objavlja sodbe grofijskih sodišč, Glavnega civilnega sodišča in Vrhovnega kazenskega sodišča. Na voljo sta dva ločena iskalnika za Glavno civilno sodišče in Vrhovno kazensko sodišče ter grofijska sodišča. Dostop do teh sodb je brezplačen.

Na voljo so sodbe Pritožbenega odbora zgornjega doma od 14. novembra 1996 do 30. julija 2009. Dostop do teh sodb je brezplačen.

Prav tako so dostopni številni državni pravni arhivi in pravne zbirke podatkov.

Zbirka podatkov „Bailii“ (British and Irish Legal Information Institute Britanski in irski pravno-informacijski inštitut) vsebuje odločbe Glavnega civilnega sodišča od leta 1879, Vrhovnega kazenskega sodišča od leta 1914, grofijskih sodišč od leta 1998 in zgornjega doma od leta 1838. Dostop do teh sodb je brezplačen.

Spletna stran Bailii vsebuje tudi podrobnosti odločitev različnih sodišč Združenega kraljestva:

 • Višjega tribunala (senata za upravne zadeve) – Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber)
 • Višjega tribunala (senata za finančne in davčne zadeve) – Upper Tribunal (Finance and Tax)
 • Višjega tribunala (senata za zemljišča) – Upper Tribunal (Lands Chamber)
 • Tribunala prve stopnje (senata za zdravje, izobraževanje in socialno varstvo) – First-tier Tribunal (Health Education and Social Care Chamber)
 • Tribunala prve stopnje (senata za davčne zadeve) – First-tier Tribunal (Tax)
 • pritožbenega sodišča Združenega kraljestva za konkurenco – United Kingdom Competition Appeals Tribunal
 • službe za reševanje sporov Nominet UK – Nominet UK Dispute Resolution Service
 • posebne komisije za pritožbe priseljencev – Special Immigrations Appeals Commission
 • pritožbenega delovnega sodišča Združenega kraljestva – United Kingdom Employment Appeal Tribunal
 • odločitev sodišč Združenega kraljestva za finančne storitve in trge – United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals
 • sodišča Združenega kraljestva za azil in priseljevanje – United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal
 • sodišča Združenega kraljestva za varstvo podatkov, vključno s pritožbenim odborom za državno varnost – United Kingdom Information Tribunal including the National Security Appeals Panel
 • odločitev posebnih komisarjev Združenega kraljestva za davek na dohodek – United Kingdom Special Commissioners of Income Tax Decisions
 • odločitev komisarjev Združenega kraljestva za socialno varnost in preživnine – UK Social Security and Child Support Commissioners' Decisions
 • odločitev sodišč Združenega kraljestva za DDV in dajatve – United Kingdom VAT & Duties Tribunals
 1. odločitev sodišč Združenega kraljestva za DDV in dajatve (carina) – United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Customs)
 2. odločitev sodišč Združenega kraljestva za DDV in dajatve (trošarine) – United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Excise)
 3. odločitev sodišč Združenega kraljestva za DDV in dajatve (davek na zavarovalne premije) – United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Insurance Premium Tax)
 4. odločitev sodišč Združenega kraljestva za DDV in dajatve (davek na deponije) – United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Landfill Tax)

Sorodne povezave

Bailii, zgornji dom, spletna stran Bailii, zgornji dom, Škotska sodna služba, Glavno civilno sodišče in Vrhovno kazensko sodišče, grofijska sodišča

Zadnja posodobitev: 06/06/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.