Izvirna jezikovna različica te strani slovaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Nacionalna sodna praksa

Slovaška

Ta stran vsebuje podatke o sodni praksi na Slovaškem.

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Sodna praksa na spletni strani

Sodna praksa rednih sodišč

Sodna praksa vseh sodišč slovaškega sodnega sistema je na voljo v slovaščini v spletni pravni zbirki podatkov JASPI.

Sodna praksa vrhovnega sodišča

Sodna praksa vrhovnega sodišča je na voljo v slovaščini na spletni strani vrhovnega sodišča.

Formati

Sodna praksa rednih sodišč je dostopna v formatu HTML, medtem ko je sodna praksa vrhovnega sodišča dostopna v formatu PDF.

Nadaljnji postopki

Na voljo so informacije o:

  • odločitvah o pritožbah,
  • nepreklicnosti odločbe.

Pravila glede objave

Sodbe na Slovaškem niso na splošno pravno zavezujoče. Niso pravni vir. Sodbe sodišč pa spoštujejo odločitve slovaškega vrhovnega sodišča, ki so dejanski pravni viri.

Zadnja posodobitev: 27/02/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.