Izvirna jezikovna različica te strani španščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Nacionalna sodna praksa

Španija

V Španiji se sodna praksa ne šteje za pravni vir, saj je v členu 1.1 Civilnega zakonika določeno, da so taki viri zakoni, ustaljene prakse in splošna pravna načela (člen 1.1 Civilnega zakonika). Kljub temu je v členu 1.6 Civilnega zakonika določeno, da sodna praksa „dopolnjuje pravni sistem z doktrino, ki jo vrhovno sodišče vedno znova potrjuje pri razlagi in uporabi zakonov, ustaljenih praks in splošnih pravnih načel“.

Vsebino zagotavlja
Španija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Dostop do sodne prakse

V členu 560.1.10 Sistemskega zakona o pravosodju je med področji pristojnosti Splošnega sodnega sveta določena „uradna objava sodb in drugih odločb vrhovnega sodišča in drugih pravosodnih organov.

V ta namen Splošni sodni svet po tem, ko prejme obvestila pristojnih uprav, določi predpise o tem, kako je treba pripraviti elektronske evidence sodb, kako je treba sodbe zbirati, obravnavati, objavljati in potrjevati zaradi zagotavljanja celovitosti in verodostojnosti teh sodb in dostopa do njih ter zaradi zagotavljanja skladnosti z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov“.

Splošni sodni svet je zaradi izvajanja določb iz zakonodaje iz leta 1997 ustanovil Centro de Documentación Judicial (Pravni dokumentacijski center, CENDOJ), ki ima sedež v mestu San Sebastián.

Oblika te nove javne službe, ki zagotavlja dostop do sodne prakse različnih pravosodnih organov v najboljših mogočih tehničnih razmerah in s posebno zaščito oseb pri avtomatski obdelavi podatkov, temelji na navodilih in mnenju, oblikovanih na različnih ravneh, programskih izjavah politične narave in pravilih z različnih področij.

Zbirki podatkov centra CENDOJ je treba dodati zbirko uradnega lista Španije, ki vključuje informacije o ustavni sodni praksi.

Poleg tega obstajajo tudi zasebne zbirke podatkov z omejenim dostopom, za katere je treba plačati naročnino.

Predstavitev sodne prakse

Center CENDOJ je za sodno prakso vrhovnega sodišča oblikoval tehnološko platformo, ki temelji na sistemu krmarjenja na podlagi zavihkov.

Pri iskanju se odpreta zavihka REZULTATI (na katerem so zbrani dobljeni rezultati) in ISKANJE (ki vam omogoča, da se kadar koli vrnete na obrazec za iskanje).

Iskalec lahko hitro in varno dostopa do vseh sodnih odločb vrhovnega sodišča. Odločbe lahko iščete po izbirnih poljih, ki omogočajo opredelitev ali razvrstitev teh odločb, in/ali po praznih besedilnih poljih.

Na voljo je tudi možnost neposrednega dostopa do zadnjih 50 odločb vsakega sodišča s klikom na gumbe, ki se pojavijo na spodnjem delu zaslona. Tako lahko dostopate do najnovejših odločb, ki so bile prejete in vključene v zbirko, ki sestavlja korpus sodne prakse.

Iskanje po izbirnih poljih

Nekatera informacijska polja v zvezi z odločbami so lahko omejena z nizom mogočih vrednosti. Na primer:

 • polje „pristojnost“: izberite interesno področje: civilna, kazenska, upravna, zaposlitvena, vojaška;
 • polje „vrsta odločbe“: izberete lahko sodbe, odredbe ali sporazume vrhovnega sodišča;
 • datum odločbe: gumb „koledar“ vam omogoča, da iskanje omejite z datumoma;
 • jezik: v spustnem meniju lahko izberete jezik odločb, do katerih želite dostopati.

Iskanje po praznih besedilnih poljih

Poleg izbirnih polj so v odločbah na voljo tudi druga polja, ki nimajo določenih vrednosti, lahko pa vsebujejo kateri koli besedilni niz, na podlagi katerega lahko iščemo.

REZULTATI

Po končanem iskanju je privzeta predstavitev deset rezultatov na stran.

Rezultati so predstavljeni na naslednji način:

POVEZANI IZRAZI, sistem samodejno ponudi izraze, povezane z opravljenim iskanjem.

NASLOV, prikaže se številka ROJ najdene sodne prakse.

PODNASLOVI, prikažejo se naslednja podatkovna polja:

 • vrsta organa: na primer vrhovno sodišče, oddelek za vojaške zadeve;
 • občina: na primer Madrid – oddelek: 1;
 • poročevalec: na primer ANGEL JUANES PECES;
 • pritožba št.: na primer 88/2007 – datum: 26/6/2008;
 • vrsta odločbe: na primer sodba;
 • organ, po abecednem vrstnem redu.

Nazadnje, če kliknete na naslov želenega rezultata, se odpre nova stran s celotno vsebino najdenega dokumenta. Dokument se odpre v formatu PDF.

Formati

Sodbe so običajno v zbirkah običajno na voljo v formatih PDF, RTM in HTML.

Razpoložljive sodbe in odredbe

 • Vrhovno sodišče

Vrhovno sodišče: njegova sodna praksa je v celoti objavljena na spletu in jo lahko prebirate brezplačno. Na voljo so celotna besedila brez osebnih podatkov in z učinkovitim iskalnikom, ki išče po besedilih vseh odločb. Do te podatkovne zbirke lahko dostopate na spletni strani CENDOJ TS.

 • Druga sodišča

Zbirka CENDOJ daje javnosti brezplačno na voljo odredbe in sodbe, ki so jih izdala nacionalno kazensko sodišče (Audiencia Nacional), višja sodišča (Tribunales Superiores de Justicia) in deželna sodišča (Audiencias Provinciales).

Nadaljnji postopki

Ali so na voljo informacije:

 • o pritožbah,
 • o tem, ali je bila zadeva rešena,
 • o izidu pritožb,
 • o nepreklicnosti odločbe,
 • o drugih postopkih?

Ne. Na voljo je le celotno besedilo sodb. Informacije o nadaljevanju postopka so v sami sodbi in jih v zbirki ni.

Pravila glede objave

Ali obstajajo pravila glede objave sodne prakse na nacionalni ravni ali glede na vrsto sodišča?

V členu 107 LOJP (Sistemskega zakona o pravosodju) je določeno, da je Splošni sodni svet pristojen za uradno objavo sodb in drugih odločb, ki jih izdajo vrhovno sodišče in drugi pravosodni organi.

Pravila glede objave vsebuje tudi uredba o ustanovitvi pravnega dokumentacijskega centra (Centro de Documentación Judicial).

Ali je objavljena celotna sodba ali le izbrani del? Katera merila se uporabljajo v zadnjem primeru?

Sodbe so objavljene v celoti.

Sorodne povezave

Iskalnik Pravnega dokumentacijskega centra po sodni praksi

Zadnja posodobitev: 12/06/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.