Nacionalna sodna praksa

Švedska

Ta stran vsebuje predstavitev švedske sodne prakse in opis ustreznih podatkovnih zbirk sodne prakse.

Vsebino zagotavlja
Švedska

Sodna praksa na spletni strani

Predstavitev odločb / Naslovi

Vrhovna sodišča

Druga sodišča

Sodna praksa, predstavljena z naslovi

Da

Da


Naslovi so v obliki stavka ali nekaj stavkov, ki opisujejo bistvo zadeve.

Primeri naslova(-ov)

„Vprašanja glede kupcev vrnjenega premoženja; napake premoženja v razumnem času po tem, ko so opazili ali bi morali opaziti napako.“

Formati

Sodna praksa je na voljo v formatu HTML.

Nadaljnji postopki

Vrhovna sodišča

Druga sodišča

Ali so na voljo informacije

o pravnih sredstvih?

Ne

Ne

o tem, ali je zadeva še nerešena?

Ne

Ne

o uspešnosti pravnih sredstev?

Ne

Ne

o tem, ali je odločba pravnomočna?

Ne

Ne

o nadaljnjih postopkih pred              

    drugim domačim sodiščem (ustavno sodišče …)?

    Sodiščem Evropskih skupnosti?

    Evropskim sodiščem za človekove pravice?

Ne

Ne


Sistem vsebuje samo sodbe, ki so postale pravnomočne.

Pravila glede objave

Na nacionalni ravni

Na ravni sodišč

Ali obstajajo zavezujoča pravila za objavo sodne prakse?

Da

Da


Obstaja vladna uredba, ki med drugim določa, kako objavljati osebne podatke v podatkovni zbirki sodne prakse.

Vrhovna sodišča

Druga sodišča

Ali je objavljena celotna sodna praksa ali samo izbor?

Samo izbor

Samo izbor


V isti uredbi je še navedeno, da sodišče samo odloči, katere odločbe je treba priznati kot smernice za naprej in jih objaviti v podatkovni zbirki.

Vrhovna sodišča

Druga sodišča

Ali so odločbe sodišča, ki so na voljo na spletu, anonimizirane?

Da

Da

Če so,

so to vse odločbe?

Da

Da


Zadnja posodobitev: 05/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.