Nacionalna sudska praksa

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

Baza podataka Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Baza sudske prakse „SupraNova“ sadrži odluke općinskih sudova, županijskih sudova, trgovačkih sudova, Visokog trgovačkog suda, Visokog prekršajnog suda i Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Za svaku odluku dostupni su osnovni podaci: naziv suda koji je donio odluku, naziv odjela, vrsta predmeta, datum odluke i datum objave uz cjeloviti tekst u doc, pdf i html formatu. Sve odluke koje su donesene nakon 1. siječnja 2004. uz cjeloviti tekst imaju pridružene indeksne podatke, a određene odluke donesene nakon 1. siječnja 2016. imaju ECLI i broj.

Uz posebno važne i zanimljive odluke objavljuju se pravna stajališta (tzv. sentence).

Cjeloviti tekst koji se objavljuje široj javnosti, razlikuje se od originalnog teksta u dijelu kojim se štiti privatnost stranaka u postupku. Zbog zaštite stranaka u postupku izostavljaju se identifikacijski podaci o fizičkim i pravnim osobama, prema Pravilima o anonimizaciji sudskih odluka i Uputama o načinu anonimizacije sudskih odluka Predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Donesenim pravilima o objavljivanju sudskih odluka predviđeno je:

  1. da sudovi samostalno odabiru značajnije odluke koje će javno objaviti, te
  2. da se objavljuju odluke nižih sudova na koje se Vrhovni sud RH poziva prema čl. 396.a Zakona o parničnom postupku

Na Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske suđenje je organizirano u specijaliziranim vijećima (sedam vijeća) i vijećima za ocjenu zakonitosti općih akata (pet vijeća).

Sudske odluke koje donose suci u vijećima Visokog upravnog suda Republike Hrvatske evidentiraju se, indeksiraju i šalju na objavu putem interneta po nalogu suca raspoređenog u Službu za praćenje i proučavanje sudske prakse.

Predsjednici 1.-7. Vijeća te sudac i savjetnici Službe za praćenje i proučavanje sudske prakse odabiru rješidbe i izrađuju sentence za bazu sudske prakse u tiskanoj publikaciji (bilten kojeg Visoki upravni sud Republike Hrvatske redovito izdaje svake godine).

Također sentence odluka koje su sadržane u biltenu objavljuju se i na internetskoj stranici Visokog upravnog suda Republike Hrvatske pod materijom u koju ulaze.

S druge strane sve odluke vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata objavljuju se na internetskim strancima Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Posljednji put ažurirano: 28/03/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.