Nationell rättspraxis

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

Rättspraxis finns tillgänglig på en webbplats

Förteckning över domstolsavgöranden/Rubriker

Efter avslutad sökning presenteras resultaten på följande sätt:

Nr

Domstol

År

Typ av mål

Målnummer

Domare

Datum för avgörande

Resultat av förhandling i målet

Tvistemål, brottmål eller förvaltningsmål

Förnamn, efternamn och kod

Länk till fil med avgörandet i doc‑format


Format

Rättspraxis finns tillgänglig i följande format:

*.doc

Berörda domstolar

Databasen omfattar följande domstolar:

 1. Högsta domstolen (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Appellationsdomstolen (Apeliacinis teismas)
 3. Distriktsdomstolen i Vilnius (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Distriktsdomstolen i Kaunas (Kauno apygardos teismas)
 5. Distriktsdomstolen i Klaipeda (Klaipėdos apygardos teismas)
 6. Distriktsdomstolen i Panevezys (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Distriktsdomstolen i Siauliai (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Högsta förvaltningsdomstolen (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Regionala förvaltningsdomstolen i Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Regionala förvaltningsdomstolen i Kaunas (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Regionala förvaltningsdomstolen i Klaipeda (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Regionala förvaltningsdomstolen i Siauliai (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Regionala förvaltningsdomstolen i Panevezys (Panevėžio apygardos administracinis teismas)

Eventuella fortsatta förfaranden

Överrätter

Andra domstolar

Finns information om

 • hur man överklagar?

Nej

Nej

 • ett mål fortfarande pågår?

Nej

Nej

 • resultatet av överklaganden?

Nej

Nej

 • huruvida beslutet går att häva?

Nej

Nej

 • fortsatt förfarande vid

en annan nationell domstol (författningsdomstol osv.)?

EG-domstolen?

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna?

Nej

Nej


Publiceringsregler

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.