Съдебни системи

Съдебната система или съдебната власт е съвкупността от съдилищата и съдебните органи в даден държава или друга суверенна организация, например Европейския съюз (ЕС). Основната задача на съдилищата е да уреждат правни спорове и да гарантират, че правото се прилага по правилен и последователен начин.

Всяка от държавите-членки на ЕС и Европейският съюз разполагат със своя собствена съдебна система. На следните страници:

можете да намерите информация за организацията на съдилищата и съответните процедури. Ако трябва да водите дело, можете да получите насоки, за да разберете кой съд ще разглежда вашето дело.

Отговорността на съдилищата да прилагат правото означава и че те трябва да го тълкуват. Ако развият нови тълкувания, те също така създават съдебна практика.

Макар че съдебните системи на държавите-членки се различават значително в специфичните подробности, има набор от общи принципи, които се прилагат към всички тях, както и към ЕС. Един от тези общи принципи е, че съдилищата трябва да са безпристрастни и независими от правителството и законодателната власт (т.е. институцията или институциите, които прокарват законите). Принципът на независимо на съдебната власт е една от ценностите, върху която се гради ЕС: принципът на правовата държава, зачитането на свободата, равенството и основните права. Той се посочва изрично в член 47 от Хартата на ЕС за основните права и член 6 от Европейската конвенция за правата на човека.

Последна актуализация: 06/10/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.