Pravosudni sustavi

Pravosudni sustav ili sudbena vlast ukupnost je sudova i sudskih tijela neke države ili druge suverene organizacije poput Europske unije (EU). Glavna zadaća sudova rješavanje je pravnih sporova i osiguravanje ispravne i dosljedne primjene prava.

Svaka država članica EU-a, kao i Europska unija, ima svoj pravosudni sustav. Na sljedećim stranicama:

možete pronaći informacije o organizaciji sudova i odgovarajućim postupcima. Ako morate pokrenuti sudski postupak, možete dobiti upute kako biste saznali koji je sud nadležan za vaš predmet.

Nadležnost sudova za primjenu prava podrazumijeva i da to pravo trebaju i tumačiti. Novim tumačenjima stvaraju sudsku praksu.

Iako se pravosudni sustavi država članica uvelike razlikuju u pojedinostima, postoji skup zajedničkih načela koja se odnose na sve pravosudne sustave i na EU. U skladu s jednim od tih zajedničkih načela sudovi moraju biti nepristrani i neovisni o državi i zakonodavcu (tj. institucijama koje donose zakone). Načelo neovisnosti sudbene vlasti jedna je od vrijednosti na kojoj se temelji EU: vladavina prava i poštovanje slobode, jednakosti i temeljnih prava. To je izričito navedeno u članku 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i u članku 6. Europske konvencije o ljudskim pravima

Posljednji put ažurirano: 06/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.