Teismų sistemos

Teismų sistema arba teismai – tai valstybės arba kitos suverenios organizacijos, pvz., Europos Sąjungos (ES), teismų ir teisminės valdžios institucijų visuma. Pagrindinė teismų užduotis – išspręsti teisinius ginčus ir užtikrinti teisingą ir nuoseklų įstatymų taikymą.

Visos ES valstybės narės ir pati Europos Sąjunga turi savo teismų sistemą. Šiuose puslapiuose:

galite rasti informacijos apie teismų organizacinę struktūrą ir teismo procesus. Jei turite bylinėtis, galite rasti patarimų, kaip sužinoti, kuris teismas nagrinės Jūsų bylą.

Teismų pareiga taikyti įstatymus taip pat reiškia, kad jie turės juos aiškinti. Pateikdami naujus išaiškinimus, teismai taip pat kuria teismų praktiką.

Nors valstybių narių teismų sistemos labai skiriasi įvairiais aspektais, joms visoms (taip pat ir pačiai ES) taikomi tam tikri bendri principai. Vienas tokių bendrų principų – teismai privalo būti nešališki ir nepriklausomi nuo vyriausybės ir įstatymų leidėjo (t. y. įstatymus priimančios institucijos). Šis teismų nepriklausomumo principas yra viena iš vertybių, kurių pagrindu buvo įsteigta ES: teisinė valstybė ir pagarba laisvei, lygybei ir pagrindinėms teisėms. Tai aiškiai nurodyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje.

Paskutinis naujinimas: 06/10/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.