Sisteme judiciare

Sistemul judiciar reprezintă ansamblul instanțelor judecătorești și al autorităților judiciare dintr-un stat sau dintr-o altă organizație suverană, precum Uniunea Europeană (UE). Principala atribuție a instanțelor este aceea de a soluționa litigiile și de a asigura aplicarea corectă și coerentă a dreptului.

Fiecare stat membru al Uniunii Europene și, de asemenea, Uniunea Europeană, au propriile sisteme judiciare. Pe următoarele pagini:

puteți găsi informații privind organizarea instanțelor judiciare și procedurile relevante. Dacă trebuie să compăreți în fața unei instanțe, puteți obține informații cu privire la instanța competentă să judece cauza dumneavoastră.

Responsabilitatea instanțelor în a aplica legea presupune că acestea trebuie să o și  interpreteze. Prin interpretări noi, instanțele pot crea jurisprudență.

Deși sistemele judiciare ale statelor membre diferă în mod substanțial la nivel de detalii, există un set comun de principii aplicabile tuturor, precum și UE însăși. Unul din aceste principii comune este acela că instanțele judecătorești trebuie să fie imparțiale și independente față de guvern și de puterea legislativă (și anume instituția/instituțiile care adoptă legile). Acest principiu al independenței sistemului judiciar reprezintă una din valorile pe care se întemeiază UE: statul de drept și respectarea libertății, egalității și a drepturilor fundamentale. Acest lucru este menționat în mod expres în articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a UE și în articolul 6 al Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Ultima actualizare: 06/10/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.