Pravosodni sistemi

Sodni sistem ali sodna oblast so vsa sodišča in sodni organi v državi ali v drugi suvereni organizaciji, kot je Evropska unija (EU). Glavna naloga sodišč je reševanje pravnih sporov in zagotavljanje pravilne in skladne uporabe prava.

Vsaka od držav članic EU in tudi Evropska unija imajo svoj lastni sodni sistem. Na naslednjih straneh:

so na voljo informacije o organizaciji sodišč in ustreznih postopkih. Če morate nastopiti pred sodiščem, so vam na voljo smernice, da ugotovite, katero sodišče bo obravnavalo vašo zadevo. 

Odgovornost sodišč uporabljati pravo pomeni, da ga morajo tudi razlagati. Z novimi razlagami oblikujejo tudi sodno prakso.

Čeprav se sodni sistemi držav članic v podrobnostih zelo razlikujejo, obstaja niz skupnih načel, ki veljajo za vse sodne sisteme in EU. Eno od teh skupnih načel je, da morajo biti sodišča nepristranska in neodvisna od izvršilne in zakonodajne oblasti (tj. institucij, ki sprejemajo predpise). To načelo neodvisnosti sodne oblasti je ena od vrednot, na katerih temelji EU: vladavina prava ter spoštovanje svobode, enakosti in temeljnih pravic. V členu 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in členu 6 Evropske konvencije o človekovih pravicah je to izrecno navedeno.

Zadnja posodobitev: 06/10/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.