Međunarodno pravo

Međunarodna zajednica uspostavila je brojne sudove za rješavanje sporova iz područja međunarodnog prava. Njihova je pravna priroda raznolika, a područje nadležnosti i obvezujući učinak njihove sudske prakse uvelike ovise o mjerodavnom osnivačkom aktu.

Većina međunarodnih sudova ima web-mjesto na kojem se može pristupiti njihovim odlukama i mišljenjima. U nastavku se nalazi nepotpun popis tih web-mjesta:

  • ECHR – Europski sud za ljudska prava: sud koji je osnovalo Vijeće Europe kako bi se osiguralo poštovanje prava utvrđenih u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima. Baza podataka ECHR-a sadrži i informativne bilješke iz sudske prakse.
  • ICJ – Međunarodni sud pravde: glavni sudski organ Ujedinjenih naroda (UN), koji je osnovan Poveljom Ujedinjenih naroda. Uloga tog suda je rješavanje pravnih sporova koje pred njim pokreću države članice u skladu s međunarodnim pravom te davanje savjetodavnih mišljenja o pravnim pitanjima koja mu upućuju ovlaštena tijela Ujedinjenih naroda i specijalizirane agencije.
  • ICC – Međunarodni kazneni sud: neovisan stalni sud na kojem se sudi osobama optuženima za najteže zločine od međunarodnog značaja, odnosno genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine.
  • ITLOS – Međunarodni sud za pravo mora: sud koji je osnovan Konvencijom o pravu mora Ujedinjenih naroda.
  • Sud EFTA-e: taj sud, koji je osnovalo Europsko udruženje za slobodnu trgovinu (EFTA), vrši sudsku funkciju unutar sustava EFTA-e svojim tumačenjem Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) u odnosu na zemlje EFTA-e koje su stranke tog Sporazuma. Te zemlje EFTA-e trenutačno su Island, Lihtenštajn i Norveška.

Osim toga, postoje i razne baze podataka i izvori informacija o međunarodnoj sudskoj praksi. Navodimo tek nekoliko primjera (sljedeći popis ne predstavlja odabir prema kvaliteti sadržaja):

  • JURE je baza podataka koju je izradila Europska komisija, a sadrži sudsku praksu o nadležnosti u građanskim i trgovačkim stvarima te o priznavanju i provedbi presuda u državama članicama osim one u kojoj je presuda donesena. Baza obuhvaća sudsku praksu u vezi s mjerodavnim međunarodnim konvencijama (tj. Briselskom konvencijom iz 1968. i Luganskom konvencijom iz 1988.) te sudsku praksu EU-a i država članica.
  • World Legal Information Institute (portal za pravna istraživanja koji je zajednički razvilo nekoliko zavoda za pravne informacije i druge organizacije): baza podataka i poveznice na sudove i sudsku praksu
  • Centar za međunarodno pravo Lauterpacht Sveučilišta Cambridge.

I nacionalni sudovi primjenjuju i tumače međunarodno pravo, tako da su i njihove odluke i mišljenja mjerodavni. Neke od gore navedenih baza podataka o sudskoj praksi obuhvaćaju sudsku praksu nacionalnih sudova. Relevantne informacije možete potražiti i na stranicama o sudskoj praksi država članica i sudskoj praksi EU-a.

Posljednji put ažurirano: 17/11/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.