Nemzetközi ítélkezési gyakorlat

A nemzetközi közösség több bíróságot is létrehozott a nemzetközi jogot érintő viták rendezésére. E bíróságok jogi természete különböző, joghatóságuk és az ítélkezési gyakorlatuk kötelező ereje pedig nagyban függ a vonatkozó alapító aktustól.

A legtöbb nemzetközi bíróságnak van honlapja, amely hozzáférést biztosít a bíróság határozataihoz és véleményeihez. Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – felsoroljuk ezeket a honlapokat:

  • EJEB – az Emberi Jogok Európai Bírósága: az Európa Tanács által az Emberi Jogok Európai Egyezményében foglalt jogok tiszteletben tartásának biztosítása érdekében létrehozott bíróság. Az EJEB adatbázisa tartalmaz az ítélkezési gyakorlatra vonatkozó tájékoztató feljegyzéseket is.
  • NB – Nemzetközi Bíróság: az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) fő bírói szerve, melyet az Egyesült Nemzetek Alapokmánya hozott létre. A Bíróság szerepe, hogy a nemzetközi jognak megfelelően rendezze az államok által elé terjesztett vitákat, és tanácsadó véleményt adjon az ENSZ arra feljogosított szervei és szakosított intézményei által előterjesztett kérdésekre vonatkozóan.
  • NBB – Nemzetközi Büntetőbíróság: független, állandó bíróság, amely a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekményekkel, vagyis népirtással, emberiesség elleni bűncselekményekkel és háborús bűncselekményekkel vádolt személyek ügyét tárgyalja.
  • NTJB – Nemzetközi Tengerjogi Bíróság: az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye által létrehozott bíróság.
  • EFTA-Bíróság: ez a bíróság, amelyet az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) alapított, az EFTA rendszerén belül az igazságszolgáltatási funkciót látja el, és értelmezi az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodást a megállapodásban részes EFTA-államok tekintetében. Ezek az EFTA-államok jelenleg Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Ezen túlmenően különböző adatbázisok és információs források is vannak a nemzetközi ítélkezési gyakorlatra vonatkozóan. Például (ez a felsorolás nem minőségi vagy tartalmi szempontok alapján készült válogatást tükröz):

  • JURE, az Európai Bizottság által létrehozott adatbázis, polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságra, valamint a határozatoknak a meghozataluk államától eltérő államban való elismerésére és végrehajtására vonatkozó ítélkezési gyakorlatot tartalmaz. Ide tartozik a vonatkozó nemzetközi egyezményekkel (vagyis az 1968. évi Brüsszeli Egyezmény és az 1988. évi Luganói Egyezmény) kapcsolatos, valamint az uniós és a tagállami ítélkezési gyakorlat is.
  • Jogi Tájékoztatási Világintézet – World Legal Information Institute (több jogi tájékoztató intézet és egyéb szervezet által együttműködésben létrehozott jogi kutatási eszköz): adatbázis és a bíróságokhoz és ítélkezési gyakorlathoz kapcsolódó linkek
  • Lauterpacht Nemzetközi Jogi Központ a Cambridge-i Egyetemen

A nemzeti bíróságok is értelmezik és alkalmazzák a nemzetközi jogot, így ezek döntései és véleményei is relevánsak. Az ítélkezési gyakorlatra vonatkozó fentebb említett adatbázisok némelyikében a nemzeti bíróságok által kialakított ítélkezési gyakorlat is szerepel. Releváns információkat találhat a tagállami ítélkezési gyakorlatra és az uniós ítélkezési gyakorlatra vonatkozó oldalak segítségével is.

Utolsó frissítés: 17/11/2021

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.