Jurisprudenţă internaţională

Comunitatea internațională a creat o serie de instanțe pentru soluționarea litigiilor în materie de drept internațional. Natura lor juridică este diferită, iar domeniul de competență și efectul obligatoriu al jurisprudenței acestora depind în mare măsură de actul constitutiv relevant.

Majoritatea instanțelor internaționale au un site care permite accesul la hotărârile și avizele acestora. Mai jos găsiți o listă neexhaustivă de astfel de site-uri:

  • CEDO - Curtea Europeană a Drepturilor Omului: instanță creată de Consiliul Europei pentru a asigura respectarea drepturilor prevăzute de Convenția europeană a drepturilor omului. Baza de date a CEDO conține și note de informare privind jurisprudența.
  • CIJ - Curtea Internațională de Justiție: principalul organ judiciar al Organizației Națiunilor Unite (ONU), instituit prin Carta Organizației Națiunilor Unite. Rolul Curții este de a soluționa, conform dreptului internațional, litigiile juridice care îi sunt înaintate de către state și de a emite avize cu privire la chestiuni juridice care îi sunt prezentate de către organismele și agențiile specializate ale Organizației Națiunilor Unite, autorizate în acest sens.
  • CPI - Curtea Penală Internațională: o instanță independentă, permanentă care judecă persoane acuzate de cele mai grave forme de infracționalitate care afectează comunitatea internațională, și anume genocid, crime împotriva umanității și crime de război.
  • TIDM - Tribunalul Internațional pentru Dreptul Mării: o instanță creată prin Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării.
  • Curtea AELS: această instanță creată de Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) îndeplinește funcția judiciară în sistemul AELS, interpretând Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) în ceea ce privește statele membre ale AELS, care sunt parte la acord. În prezent, aceste state AELS sunt Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

În plus, există diferite baze de date și surse de informare cu privire la jurisprudența internațională. Pentru a menționa numai câteva exemple (această listă nu reflectă nicio preferință din punct de vedere al calității sau al conținutului):

  • JURE, o bază de date creată de Comisia Europeană, conține jurisprudența privind competența judiciară în materie civilă și comercială și privind recunoașterea și executarea hotărârilor într-un alt stat decât cel în care au fost pronunțate. Aceasta conține și jurisprudența privind convențiile internaționale relevante (și anume Convenția de la Bruxelles din 1968, Convenția de la Lugano din 1988), precum și jurisprudența UE și a statelor membre.
  • World Legal Information Institute (un serviciu de cercetare juridică creat în colaborare de mai multe institute de informare juridică și de alte organizații): bază de date și link-uri către instanțe și jurisprudență.
  • Lauterpacht Centre for International Law al Universității Cambridge.

Și instanțele naționale aplică și interpretează dreptul internațional, astfel încât hotărârile și avizele acestora sunt, de asemenea, relevante. Unele baze de date de jurisprudență menționate mai sus conțin și jurisprudența instanțelor naționale. De asemenea, puteți găsi informații relevante și accesând paginile privind jurisprudența statelor membre și jurisprudența UE.

Ultima actualizare: 17/11/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.