Obrasci za europski platni nalog


Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 1896/2006.


Uredbom 1896/2006 od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog vjerovnicima se omogućuje naplata nespornih građanskih i trgovačkih tražbina u okviru jedinstvenog postupka na temelju standardnih obrazaca.

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije osim u Danskoj.

Europski platni nalog izdaju sudovi, osim u Mađarskoj, gdje su takvi nalozi u nadležnosti javnih bilježnika.

Postupak ne zahtijeva prisutnost pred sudom. Tužitelj treba samo podnijeti zahtjev, a postupak se potom odvija vlastitim tijekom. Tužitelj ne mora izvršavati nikakve dodatne formalnosti ni poduzimati daljnje radnje.

Uredbom je utvrđeno sedam standardnih obrazaca koji su zamijenjeni Uredbom Komisije (EU) br. 936/2012 od 4. listopada 2012.
Napominjemo da se od 14. srpnja 2017. primjenjuje izmijenjeni obrazac zahtjeva (Obrazac A), koji možete pronaći ovdje.
Važne se izmjene odnose samo na Dodatak 2., a u njima se odražavaju promjene postupka za europski platni nalog koje su stupile na snagu 14. srpnja 2017.
Tim se izmjenama tužitelju omogućuje da odabere želi li nastaviti postupak u skladu s pravilima europskog postupka za sporove male vrijednosti u slučaju da tuženik podnese prigovor na platni nalog. Da bi to bilo moguće, tražbina mora ispunjavati uvjete postupka za sporove male vrijednosti.

Napominjemo da u vodiču nisu uzete u obzir dvije izmjene koje su stupile na snagu 14. srpnja 2017. Prvom izmjenom dodaje se mogućnost nastavka postupka u slučaju ulaganja prigovora na europski platni nalog u skladu s pravilima Uredbe (EZ) br. 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti. Drugom se izmjenom proširuje primjena europskog postupka za sporove male vrijednosti na tužbene zahtjeve u vrijednosti do 5 000 EUR.

Dodatne informacije o tome dostupne su u novom tekstu članka 17. Uredbe i članka 2. Uredbe (EZ) 861/2007, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/2421.

Druge poveznice

Napominjemo da u vodiču nije odražena izmjena koja je stupila na snagu 14. srpnja 2017., a kojom se u slučaju ulaganja prigovora omogućuje nastavljanje postupka u skladu s pravilima Uredbe (EZ) 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti. Za više informacija o tome pročitajte novi tekst članka 17. Uredbe.

Praktični vodič za primjenu Uredbe o postupku za europski platni nalog PDF (5809 Kb) en

Za više informacija posjetite našu stranicu o europskom platnom nalogu.

Podnošenje obrazaca nadležnom tijelu

Ispunjene obrasce treba poslati relevantnom nadležnom tijelu na način koji zahtijeva to tijelo. Više informacija o podacima za kontakt nadležnih tijela, relevantnom nacionalnom zakonodavstvu itd. dostupno je u odjeljku Europski pravosudni atlas. Na toj stranici nalazi se alat za pretraživanje nadležnih tijela kojima se šalju ispunjeni obrasci.

Obrasce možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.

Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a. Međutim, otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Do kraja 2024. Ujedinjena Kraljevina moći će se odabrati u internetskim (interaktivnim) obrascima za potrebe tih postupaka. Iznimka su obrasci javnih isprava, u kojima se Ujedinjena Kraljevina neće moći odabrati.

Imajte na umu da ćete nakon 30 minuta neaktivnosti izgubiti sve podatke koje ste unijeli osim ako ne spremite nacrt!

 • Obrazac A - Zahtjev za europski platni nalog
  • na hrvatski
 • Obrazac B - Zahtjev tužitelju da ispuni i/ili ispravi zahtjev za europski platni nalog
  • na hrvatski
 • Obrazac C - Prijedlog podnositelju zahtjeva da izmijeni zahtjev za europski platni nalog
  • na hrvatski
 • Obrazac D - Odluka o odbijanju zahtjeva za europski platni nalog
  • na hrvatski
 • Obrazac E - Europski platni nalog
  • na hrvatski
 • Obrazac F - Prigovor protiv europskog platnog naloga
  • na hrvatski
 • Obrazac G - Potvrda o izvršnosti
  • na hrvatski

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano : 23/01/2023