Formulare pentru somație europeană de plată


Informații de la nivel național și formulare online referitoare la Regulamentul nr. 1896/2006.


Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată le permite creditorilor să își recupereze creanțele civile și comerciale necontestate în cadrul unei proceduri uniforme care funcționează pe baza unor formulare standard.

Regulamentul se aplică tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, cu excepția Danemarcei.

Somația europeană de plată se emite de instanțe, cu excepția Ungariei, unde procedura de somație de plată este de competența notarilor (a notarilor publici).

În cadrul acestei proceduri nu este necesară prezența în instanță. Tot ce trebuie să facă reclamantul este să își depună cererea, după care procedura se va derula de la sine. Nu sunt necesare alte formalități sau intervenții din partea reclamantului.

În regulament sunt prevăzute șapte formulare standard care au fost înlocuite prin Regulamentul (UE) nr. 936/2012 al Comisiei din 4 octombrie 2012.
De avut în vedere că de la 14 iulie 2017 se utilizează versiunea modificată a formularului de cerere (formularul A). Puteți găsi acest formular aici.
Modificări importante au fost aduse numai la apendicele 2, pentru a se ține cont de modificările survenite în procedura europeană de somație de plată, care au intrat în vigoare la 14 iulie 2017.
În cazul în care pârâtul face opoziție la o somație de plată, reclamantul are, în urma acestei modificări, posibilitatea de a continua demersurile de recuperare a creanței prin transferarea cauzei în procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă. Acest lucru este posibil dacă creanța îndeplinește criteriile necesare pentru procedura europeană cu privire la cererile cu valoare.

Vă atragem atenția asupra faptului că ghidul nu reflectă două modificări care au intrat în vigoare la 14 iulie 2017. Prima modificare adaugă o opțiune de continuare a procedurii în cazul formulării unei opoziții în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă. A doua modificare extinde aplicarea procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă la cererile cu o valoare de până la 5 000 EUR.

Pentru informații suplimentare în acest sens, vă rugăm să consultați noul text al articolului 17 din regulament, precum și articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 861/2007, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/2421.

Linkuri aferente

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că ghidul nu reflectă modificarea intrată în vigoare la 14 iulie 2017, care constă în adăugarea opțiunii ca, în cazul în care se face opoziție, să se continue procedura în conformitate cu normele din Regulamentul (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă. Pentru mai multe informații în această privință, vă rugăm să consultați textul nou al articolului 17 din regulament.

Ghid practic de aplicare a Regulamentului privind procedura europeană de somație de plată PDF (4384 Kb) ro

Pentru mai multe informații în această privință, vă rugăm să consultați pagina referitoare la somația europeană de plată.

Trimiterea formularelor către autoritatea competentă

Formularele completate trebuie trimise autorității competente relevante conform modalităților stabilite de aceasta. Mai multe informații privind datele de contact ale autorităților competente, ale legiuitorului național relevant etc. pot fi consultate în secțiunea Atlasul judiciar european. Această pagină include un instrument de căutare care permite identificarea autorităților competente cărora li se transmit formularele completate.

Pentru a completa aceste formulare online, faceți clic pe unul dintre linkurile de mai jos. Dacă ați început deja să completați un formular și ați salvat o versiune nefinalizată a acestuia, puteți apăsa pe butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată” pentru a-l încărca.

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, Regatul Unit nu mai este stat membru al UE. Totuși, în materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. Până la finalul anului 2024, Regatul Unit va putea fi selectat în continuare în formularele online (dinamice) în contextul acestor proceduri și acțiuni. Fac excepție de la această regulă Formularele pentru documentele oficiale, în care nu trebuie selectat Regatul Unit.

Vă atragem atenția că toate informațiile introduse se vor pierde în cazul în care depășiți 30 de minute de inactivitate și nu salvați un proiect al formularului!

 • Formularul A - Cerere de somație europeană de plată
  • în română
 • Formularul В - Solicitare adresată reclamantului de a completa și/sau de a rectifica cererea de somație europeană de plată
  • în română
 • Formularul C - Propunere adresată reclamantului de a modifica o cerere de somaţie europeană de plată
  • în română
 • Formularul D - Decizie de respingere a unei cereri de somaţie europeană de plată
  • în română
 • Formularul E - Somaţia europeană de plată
  • în română
 • Formularul F - Opoziţie la somaţia europeană de plată
  • în română
 • Formularul G - Declaraţie de constatare a forţei executorii
  • în română

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare : 23/01/2023