Obrazci za evropski plačilni nalog


Nacionalne informacije in spletni obrazci v zvezi z Uredbo (ES) št. 1896/2006.


Uredba (ES) št. 1896/2006 z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog upnikom omogoča izterjavo nespornih zahtevkov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi enotnega postopka, ki temelji na uporabi standardnih obrazcev.

Uredba se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije razen na Danskem.

Evropski plačilni nalog izda sodišče, razen na Madžarskem, kjer so za ta postopek pristojni notarji (notarji za civilnopravne zadeve).

Navzočnost v postopku pred sodiščem ni potrebna. Tožeča stranka mora samo predložiti zahtevek in postopek bo potem tekel po svoje. Tožeči stranki tako ni treba opraviti nobenih drugih formalnosti.

Uredba določa sedem standardnih obrazcev, ki so bili nadomeščeni z Uredbo Komisije (EU) št. 936/2012 z dne 4. oktobra 2012.
Prosimo, upoštevajte, da se od 14. julija 2017 uporablja spremenjeni obrazec za vlogo (Obrazec A). Na voljo je tukaj.
Pomembne spremembe zadevajo samo Dodatek 2 in odražajo spremembe postopka za evropski plačilni nalog, ki so začele veljati 14. julija 2017.
Če tožena stranka vloži ugovor zoper plačilni nalog, sprememba omogoča tožeči stranki, da izbere prenos zadeve na evropski postopek v sporih majhne vrednosti kot način nadaljnjega obravnavanja zahtevka. Zahtevek mora izpolnjevati merila za postopek v sporih majhne vrednosti.

Sorodna povezava

Prosimo, upoštevajte, da vodnik ne odraža spremembe, ki je začela veljati 14. julija 2017 in s katero je dodana možnost, da se postopek v primeru vložitve ugovora nadaljuje v skladu s pravili Uredbe (ES) št. 861/2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti. Več informacij o tem je v novem besedilu člena 17 Uredbe.

Praktični vodnik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu PDF (4353 Kb) sl

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani o evropskem plačilnem nalogu.

Te obrazce lahko izpolnite na spletu s klikom na eno od navedenih povezav. Če ste že začeli izpolnjevati obrazec in ste shranili njegov osnutek, ga lahko naložite z uporabo gumba „Naloži osnutek“.
Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ni več država članica EU. Vendar se bodo na področju civilnega pravosodja postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Za namene teh postopkov bo Združeno kraljestvo do konca leta 2022 še mogoče izbrati na dinamičnih obrazcih. To pa ne bo veljalo za obrazce javnih listin, na katerih Združenega kraljestva ne bo mogoče izbrati.

 • Obrazec A - Vloga za evropski plačilni nalog
  • v slovenščina
 • Obrazec B - Poziv tožeči stranki za dopolnitev in/ali popravek vloge za evropski plačilni nalog
  • v slovenščina
 • Obrazec C - Predlog tožeči stranki za spremembo vloge za evropski plačilni nalog
  • v slovenščina
 • Obrazec D - Odločitev o zavrnitvi vloge za evropski plačilni nalog
  • v slovenščina
 • Obrazec E - Evropski plačilni nalog
  • v slovenščina
 • Obrazec F - Ugovor zoper evropski plačilni nalog
  • v slovenščina
 • Obrazec G - Potrdilo o izvršljivosti
  • v slovenščina

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev : 07/10/2020