Formuláře pro právní pomoc


Vnitrostátní informace a online formuláře ke směrnici 2003/8/ES.


Směrnice Rady 2003/8/EC z 27.ledna 2003 o usnadnění přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v takovýchto sporech je zaměřena na podporu aplikace právní pomoci v přeshraničních sporech pro osoby, které nedisponují dostatečnými prostředky a potřebují pomoc pro zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti.

Tato Směrnice platí ve všech členských státech Evropské unie s výjimkou Dánska. Mezi Dánskem a některými členskými státy platí Evropská úmluva o předávání žádostí o právní pomoc z roku 1977.

Předávající orgány jsou příslušné k odesílání žádostí. Přijímající orgány jsou příslušné k přijímání žádostí.

Tato Směrnice stanoví dva standardní formuláře, jeden pro žádosti o právní pomoc a druhý pro předávání žádostí o právní pomoc.

Pokud máte zájem o další informace, navštivte naši stránku věnovanou právní pomoci.

Odeslání formulářů příslušnému orgánu

Vyplněné formuláře by měly být dotčenému příslušnému orgánu zaslány způsobem požadovaným tímto orgánem. Podrobnější informace o kontaktních údajích příslušných orgánů, relevantních vnitrostátních předpisech atd. jsou uvedeny v oddíle Evropský soudní atlas. Tato stránka obsahuje vyhledávací nástroj, který umožňuje nalézt příslušné orgány, jimž mají být vyplněné formuláře zaslány.

Tyto formuláře můžete vyplnit kliknutím na jeden z odkazů níže. Pokud jste již začali vyplňovat formulář a uložil jste nedokončený dokument, můžete jej nahrát pomocí tlačítka "Načíst rozepsané".

Od 1. ledna 2021 již Spojené království není členským státem EU. V oblasti občanskoprávní však budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Do konce roku 2024 mohou uživatelé pro účely těchto řízení a postupů vybírat Spojené království jako možnost v dynamických online formulářích. Výjimku tvoří formuláře veřejných listin, v nichž již Spojené království jako možnost nevybírejte.

Neuložíte-li si návrh, budou veškeré vámi vložené informace po uplynutí 30 minut od okamžiku poslední aktivity vymázany!

  • Formulář pro žádosti o právní pomoc v jiném členském státě Evropské unie
    • v jazyce: čeština
  • Formulář pro postoupení žádosti o poskytnutí právní pomoci
    • v jazyce: čeština

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace : 11/10/2022