Obrasci za pravnu pomoć


Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Direktivom 2003/8/EZ.


Direktivom Vijeća 2003/8/EZ od 27. siječnja 2003. o unapređenju pristupa pravosuđu u prekograničnim sporovima utvrđivanjem minimalnih zajedničkih pravila o pravnoj pomoći u takvim sporovima teži se promicanju primjene pravne pomoći u prekograničnim sporovima za osobe koje nemaju dovoljna sredstva, a pomoć je nužna kako bi im se osigurao učinkovit pristup pravosuđu.

Direktiva se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije osim u Danskoj. Između Danske i određenih država članica primjenjuje se Europski sporazum o slanju zahtjeva za pružanje pravne pomoći iz 1977.

Tijela za prijenos nadležna su za slanje zahtjeva. Tijela za primanje nadležna su za primanje zahtjeva.

Direktivom su predviđena dva standardna obrasca, jedan za zahtjeve za pravnu pomoć, a drugi za prijenos zahtjeva za pravnu pomoć.

Dodatne informacije potražite na našoj stranici o pravnoj pomoći.

Podnošenje obrazaca nadležnom tijelu

Ispunjene obrasce treba poslati relevantnom nadležnom tijelu na način koji zahtijeva to tijelo. Više informacija o podacima za kontakt nadležnih tijela, relevantnom nacionalnom zakonodavstvu itd. dostupno je u odjeljku Europski pravosudni atlas. Na toj stranici nalazi se alat za pretraživanje nadležnih tijela kojima se šalju ispunjeni obrasci.

Obrasce možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.

Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a. Međutim, otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Do kraja 2024. Ujedinjena Kraljevina moći će se odabrati u internetskim (interaktivnim) obrascima za potrebe tih postupaka. Iznimka su obrasci javnih isprava, u kojima se Ujedinjena Kraljevina neće moći odabrati.

Imajte na umu da ćete nakon 30 minuta neaktivnosti izgubiti sve podatke koje ste unijeli osim ako ne spremite nacrt!

  • Obrazac zahtjeva za pravnu pomoć u drugoj državi članici europske unije
    • na hrvatski
  • Obrazac za upućivanje zahtjeva za pružanje pravne pomoći
    • na hrvatski

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano : 11/10/2022