Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Национални съдебни системи

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Организация на правосъдната система — съдебна система

Администрация на съдилищата

Кипър е била британска колония до 1960 г. и правната му система се основава почти изцяло на английската правна система, а законодателството е прието въз основа на принципите на обичайното право и равенството.

В правната система, която действа от създаването на Република Кипър, се запазва влиянието на английската правна система. Съдилищата в Република Кипър прилагат следните закони:

 • Конституцията на Република Кипър (Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας)
 • Законите, запазени по силата на член 188 от Конституцията
 • Принципите на общото право и принципите на равенство
 • Законите, приети от Камарата на представителите (Βουλή των Αντιπροσώπων).

След присъединяването на Република Кипър към Европейския съюз през 2004 г. Конституцията на Република Кипър е изменена по такъв начин, че европейското право има върховенство над нея.

Видове съдилища — кратко описание

В Кипър функционира двуинстанционна съдебна система: Върховният съд (Ανώτατο Δικαστήριο) (от втора инстанция) и различните съдилища от първа инстанция, изброени по-долу:

 • ВЪРХОВЕН СЪД (ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ)
 • РАЙОННИ СЪДИЛИЩА (ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
 • СЪДИЛИЩА ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА (ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΑ)
 • СЪДИЛИЩА ПО СЕМЕЙНИ ДЕЛА (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
 • ТРИБУНАЛ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ)
 • ТРИБУНАЛ ПО ТРУДОВИ СПОРОВЕ (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ)
 • ВОЕНЕН СЪД (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ)

Бази данни с правна информация

Все още не е създадена официална база данни с правна информация. Налични са редица частни бази данни с правна информация, някои от които са платени, а достъпът до други е безплатен.

Те съдържат информация относно съдебни решения и първично законодателство.

Връзки по темата

Върховен съд на Кипър (Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου)

Последна актуализация: 11/04/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.