Vnitrostátní systémy soudní moci

Francie

V tomto oddíle najdete přehled organizace soudů prvního a druhého stupně.

Obsah zajišťuje
Francie

Organizace soudnictví – Obecné soudnictví a správní soudnictví

Soudy prvního a druhého stupně, jejich hierarchie

Obecné soudy

1. První stupeň:

Soudy pro občanskoprávní věci

  • Občanskoprávní soud
  • Specializované soudy (Pracovní soud (Conseil de prud’hommes), Obchodní soud (Tribunal de commerce) atd.)

Soudy pro trestní věci

  • Policejní soud (Tribunal de police) (přestupky (contraventions))
  • Trestní soud (Tribunal correctionnel) (přečiny (délits))
  • Porotní soud (Cour d’assises) (trestné činy (crimes))

2. Druhý stupeň: odvolací soudy (Cours d’Appel)

3. Kasační soud (Cour de cassation)

Správní soudnictví

1. První stupeň

  • Správní soud
  • Specializované správní soudy (finanční justiční orgány, například krajská účetní komora (chambre régionale des comptes), justiční orgány pro věci sociální podpory, justiční orgány pro disciplinární věci)

2. Druhý stupeň

  • Správní odvolací soudy (Cours administratives d’appel)
  • Specializované správní odvolací soudy (Účetní dvůr (Cour des comptes), Ústřední komise sociální podpory (Commission centrale d’aide sociale) atd.)

3. Státní rada (Conseil d’Etat)

Více informací naleznete na internetových stránkách Státní rady.

Právní databáze

Ve Francii jsou právní databáze předmětem veřejné služby šíření informací na internetu. Internetové stránky Légifrance obsahují:

Je přístup k těmto databázím bezplatný?

Přístup k těmto databázím je bezplatný.

Související odkazy

Vyhledávání příslušných soudů

Organizace soudnictví – Francie

Poslední aktualizace: 19/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.