Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní systémy soudní moci

Řecko

V tomto oddílu naleznete přehled systému soudní moci v Řecku.

Obsah zajišťuje
Řecko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Organizace soudnictví – systémy soudní moci

Soudnictví je jednou ze tří funkcí státu v Řecku. Soudní moc je v souladu se zásadou dělby moci nezávislá na moci zákonodárné a výkonné.

Druhy soudů – krátký popis

Soudy v Řecku jsou rozděleny do následujících hlavních kategorií:

 • Správní soudy
 • Civilní soudy
 • Trestní soudy
 • Vojenské soudy pozemního vojska, námořnictva a letectva
 • Nejvyšší zvláštní soud
 • Zvláštní soud pro soudní spory o protiprávních rozsudcích
 • Zvláštní soud zabývající se odpovědností ministrů
 • Zvláštní soud zabývající se spory o odměňování soudců

Správa soudů

Správu vykonávají soudci, konkrétně předseda soudu, nebo tříčlenný soudní senát.

Hierarchie soudů

Civilní soudy:

 • Smírčí soudy, soudy prvního stupně, odvolací soudy, Nejvyšší soud.
 • Trestní soudy:
 • Soudy pro drobné delikty, soudy pro méně závažné trestné činy, odvolací soudy, Nejvyšší soud.
 • Správní soudy:
 • Správní soudy prvního stupně, odvolací správní soudy, Státní rada.

Související odkazy

Státní rada

Správní soud prvního stupně v Aténách

Státní zastupitelství pro soudy prvního stupně v Aténách

Ministerstvo spravedlnosti a lidských práv

Nejvyšší soud

Poslední aktualizace: 03/07/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.