Vnitrostátní systémy soudní moci

Řecko

V tomto oddílu naleznete přehled soustavy soudů v Řecku.

Obsah zajišťuje
Řecko

Organizace soudnictví – soudní systémy

Soudnictví je jednou ze tří funkcí státu v Řecku. Soudní moc je v souladu se zásadou dělby moci nezávislá na moci zákonodárné a výkonné.

Druhy soudů – krátký popis

Soudy v Řecku jsou rozděleny do následujících hlavních kategorií:

  • Správní soudy (Dioikitika dikastiria)
  • Občanskoprávní soudy (Politika dikastiria)
  • Trestní soudy (Poinika dikastiria)

Správa soudů

Správu vykonávají soudci, konkrétně předseda soudu, nebo tříčlenná soudní rada.

Hierarchie soudů

Občanskoprávní soudy:

  • Nejvyšší soud (Areios Pagos), odvolací soud, soudy prvního stupně, okresní soudy

Trestní soudy:

  • Nejvyšší soud, odvolací soudy, soudy, soudy pro drobné delikty

Správní soudy:

  • Státní rada, odvolací správní soudy, správní soudy prvního stupně

Související odkazy

Státní rada

Správní soud prvního stupně v Aténách

Státní zastupitelství při soudu prvního stupně v Aténách

Ministerstvo spravedlnosti

Nejvyšší soud

Poslední aktualizace: 12/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.