Vnitrostátní systémy soudní moci

Systémy soudní moci (soudní systémy) členských států se velmi liší v důsledku rozdílných vnitrostátních soudních tradic.

Soudy

Ve většině členských států se soudy člení různě. Všeobecně lze určit tři základní druhy soudů:

Obecné soudy se obvykle zabývají spory v občanskoprávních věcech (tj. spory mezi občany a/nebo podniky) a/nebo trestních věcech. Kromě toho má mnoho členských států zřízené soudy pro zvláštní věci, jako např. spory mezi veřejnými orgány a občany nebo podniky (správní věci atd.).

Různé členské státy mají dále instituci nebo soud, který dbá na dodržování ústavy. Mnoho těchto soudů nebo institucí může být požádáno, aby ověřily, zda určitý zákon nebo právní předpis je v souladu s ústavními požadavky. Některé z nich mohou projednávat jednotlivé případy, obvykle však jen v poslední instanci.

Kromě informací uvedených na stránkách věnovaným jednotlivým zemím (viz seznam vlaječek na pravé straně) můžete hodnotné informace nalézt na níže uvedených evropských webových stránkách (seznam nemusí být vyčerpávající):

Vyhledání správného soudu

Pokud jste účastníkem soudního řízení, nebo očekáváte, že se jím stanete, budete potřebovat zjistit, který soud je příslušný pro projednání vašeho případu nebo jinými slovy který má příslušnost. Pokud se obrátíte na špatný soud, nebo pokud vyvstane spor ve věci příslušnosti, podstupujete riziko značného zpoždění řízení nebo dokonce zamítnutí žaloby kvůli nedostatku příslušnosti.

Pokud má soudní případ přeshraniční rozsah a zúčastněné strany například žijí v různých členských státech, musíte nejprve zjistit, ve kterém členském státě by se řízení mělo konat. Oddíl portálu „Předložení věci soudu” vás provede celým tímto postupem.

Další soudní orgány a instituce

Soudní systém zahrnuje ve většině členských států kromě soudů další justiční orgány a instituce, které vykonávají veřejnou pravomoc, jako jsou státní zástupci nebo v určitých případech státní advokáti, veřejní notáři nebo soudní vykonavatelé. Ohledně soukromých právních zástupců, notářů a povolání souvisejících s významnými funkcemi v soudním systému navštivte prosím stránku věnovanou právnickým povoláním.

Úřad nejvyššího státního zástupce nebo státní zastupitelství, které je v mnoha členských státech považováno za součást soudnictví, hraje zásadní roli v trestních řízeních. Odpovědnosti a statut státních zástupců se v jednotlivých členských státech významně liší. Přejete-li si nalézt další informace, zvolte si vlaječku příslušného členského státu a přejděte do oddílu obecné soudy, případně navštivte tyto webové strany:

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.