Retssystemer i de enkelte lande

Grækenland

Dette afsnit giver et overblik over domstolssystemet i Grækenland.

Indholdet er leveret af
Grækenland

Domstolssystemet og retssystemer

Retssystemet i Grækenland er en af statens tre funktioner. I overensstemmelse med princippet om magtdeling er retssystemet uafhængigt af den lovgivende og den udøvende magt.

Domstolstyper — kort beskrivelse

Domstolene i Grækenland er opdelt i følgende hovedkategorier:

  • forvaltningsdomstole (Διοικητικά δικαστήρια)
  • civile domstole (Πολιτικά δικαστήρια)
  • straffedomstole (Ποινικά δικαστήρια).

Domstolsforvaltning

Hver domstol forvaltes af retsembedsmænd: en formand eller et råd bestående af tre medlemmer.

Domstolshierarki

Civile domstole:

  • den øverste domstol, appeldomstole, domstole i første instans, fredsdommer.

Straffedomstole:

  • den øverste domstol, appeldomstole, domstole for simple forbrydelser, strafferetlige distriktsdomstole.

Forvaltningsdomstole:

  • øverste domstol i forvaltningsretlige sager, appeldomstole i forvaltningsretlige sager, forvaltningsdomstole i første instans.

Relevante links

Øverste domstol i forvaltningsretlige sager

Athens forvaltningsdomstol

Anklagemyndigheden ved domstolene i første instans

Justitsministeriet

Den øverste domstol

Sidste opdatering: 12/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.