Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

Οργάνωση Δικαιοσύνης – Δικαστικά Σώματα

Διοίκηση δικαστηρίων

Μέχρι το 1960 η Κύπρος αποτελούσε αποικία της Μεγάλης Βρετανίας. Το νομικό σύστημα που καθιερώθηκε βασιζόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου στο Αγγλικό νομικό σύστημα και η νομοθεσία υιοθετούσε τις αρχές του Κοινού Δικαίου και της Επιείκειας.

Το νομικό σύστημα που ισχύει μετά την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας διατηρεί την επίδραση του Αγγλικού νομικού συστήματος. Οι νόμοι που εφαρμόζουν τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι:

 • Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
 • Οι νόμοι που διατηρήθηκαν σε ισχύ με βάση το άρθρο 188 του Συντάγματος
 • Οι αρχές του Κοινού Δικαίου και οι αρχές της Επιείκειας
 • Οι νόμοι που θεσπίζει η Βουλή των Αντιπροσώπων.
 • Δευτερογενής Νομοθεσία

Μετά την προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, το Σύνταγμα της Δημοκρατίας τροποποιήθηκε έτσι που να δοθεί υπέρτερη ισχύς στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Στην Κύπρο υπάρχουν τρεις βαθμίδες Δικαστηρίων. Το Ανώτατο Δικαστήριο και το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο (Τριτοβάθμια ή όπως άλλως προβλέπεται από το Σύνταγμα και τη σχετική νομοθεσία) το Εφετείο (Δευτεροβάθμιο) και τα Ρρωτόδικα Δικαστήρια όπως φαίνεται παρακάτω:

 • ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ και ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
 • ΕΦΕΤΕΙΟ
 • ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 • ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΑ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 • ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ
 • ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 • ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
 • ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟ

Νομικές Τράπεζες Δεδομένων

Δεν υπάρχει ακόμα σε λειτουργία οποιαδήποτε επίσημη βάση δεδομένων νομικού περιεχομένου. Λειτουργούν κάποιες ιδιωτικές βάσεις νομικής πληροφόρησης κάποιες εκ των οποίων παρέχουν συνδρομητικές υπηρεσίες, ενώ άλλες παρέχουν δωρεάν πρόσβαση.

Οι πληροφορίες που περιέχονται είναι αποφάσεις δικαστηρίων, πρωτογενής και δευτερογενής νομοθεσία.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/07/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.