Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Δανία

Στο κεφάλαιο αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το δικαστικό σύστημα της Δανίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Δανία

Οργάνωση της Δικαιοσύνης – συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Το δικαστικό σύστημα της Δανίας περιλαμβάνει:

  • το Ανώτατο Δικαστήριο
  • τα δύο εφετεία
  • το Δικαστήριο Ναυτικών και Εμπορικών Υποθέσεων
  • το Κτηματολογικό Δικαστήριο
  • 24 πρωτοδικεία
  • τα δικαστήρια των νήσων Φερόε και της Γροιλανδίας
  • το Συμβούλιο Ενδίκων Μέσων
  • το Ειδικό Πειθαρχικό Δικαστήριο
  • το Δανικό Συμβούλιο Δικαστικών Διορισμών και
  • τη Δανική Διοίκηση Δικαστηρίων

Διοίκηση των δικαστηρίων

Τα δικαστήρια διοικούνται από τη Δανική Διοίκηση Δικαστηρίων που ιδρύθηκε ως νέο ανεξάρτητο όργανο την 1η Ιουλίου 1999. Ο οργανισμός αυτός εξασφαλίζει την πρόσφορη και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, του προσωπικού, των κτιρίων και των τεχνολογιών πληροφορικής των δικαστηρίων και του Συμβουλίου Ενδίκων Μέσων.

Επικεφαλής της Δανικής Διοίκησης Δικαστηρίων βρίσκεται διοικητικό συμβούλιο και διευθυντής. Η Δανική Διοίκηση Δικαστηρίων υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά ο Υπουργός δεν έχει διευθυντική εξουσία και δεν μπορεί να τροποποιήσει τις αποφάσεις που λαμβάνει η Δανική Διοίκηση Δικαστηρίων.

Το διοικητικό συμβούλιο είναι το κύριο εκτελεστικό όργανο και γενικά υπέχει ευθύνη για τις δραστηριότητες της Δανικής Διοίκησης Δικαστηρίων. Ο διευθυντής – ο οποίος διορίζεται και παύεται από το διοικητικό συμβούλιο – είναι αρμόδιος για την καθημερινή διαχείριση. Ο διευθυντής δεν χρειάζεται να διαθέτει πτυχίο νομικής.

Ο νόμος περί της Δανικής Διοίκησης Δικαστηρίων καθορίζει τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από 11 μέλη, οκτώ από τα οποία είναι εκπρόσωποι των δικαστηρίων, ένα είναι νομικός και δύο έχουν ειδική εξειδίκευση στον τομέα της διοίκησης και των κοινωνικών θεμάτων.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε την ανασκόπηση και περιγραφή του δανικού δικαστικού συστήματος που ενημερώνεται διαρκώς.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπηρεσία Αστικών Υποθέσεων

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.