Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Εσθονία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του δικαστικού συστήματος της Εσθονίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Οργάνωση της Δικαιοσύνης — συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Το Σύνταγμα της Εσθονίας ορίζει ότι η δικαιοσύνη πρέπει να απονέμεται μόνον από τα δικαστήρια. Τα δικαστήρια απονέμουν δικαιοσύνη σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους λοιπούς νόμους. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, το δικαστικό σύστημα της Εσθονίας είναι αποκλειστικά αρμόδιο να απονέμει δικαιοσύνη. Τα δικαστήρια είναι διακριτά, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, τόσο από την εκτελεστική όσο και από τη νομοθετική εξουσία.

Διοίκηση των δικαστηρίων

Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το Συμβούλιο Διοίκησης των Δικαστηρίων διοικούν από κοινού τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια. Το Συμβούλιο Διοίκησης των Δικαστηρίων είναι συμβουλευτικό όργανο αρμόδιο για τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος υπό τη διεύθυνση του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω του προϋπολογισμού του υπουργείου Δικαιοσύνης. Το Ανώτατο Δικαστήριο λειτουργεί ανεξάρτητα, είναι το ίδιο υπεύθυνο για τη διοίκησή του και έχει δικό του προϋπολογισμό.

Το Συμβούλιο Διοίκησης των Δικαστηρίων απαρτίζεται από:

  • τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου (και πρόεδρο του Συμβουλίου)
  • πέντε δικαστές που διορίζονται για τριετή θητεία από την ολομέλεια των δικαστών
  • δύο μέλη του εσθονικού κοινοβουλίου
  • έναν δικηγόρο που διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου
  • τον γενικό εισαγγελέα ή εισαγγελέα που διορίζεται από αυτόν
  • τον επίτροπο Δικαιοσύνης ή εκπρόσωπο που διορίζεται από αυτόν
  • τον υπουργό Δικαιοσύνης, ή εκπρόσωπό του, ο οποίος συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και έχει δικαίωμα λόγου.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συμβούλιο Διοίκησης των Δικαστηρίων θα βρείτε εδώ.

Ιεράρχηση των δικαστηρίων

Το δικαστικό σύστημα της Εσθονίας περιλαμβάνει τρία επίπεδα:

  • Τα περιφερειακά και τα διοικητικά δικαστήρια είναι πρωτοβάθμια δικαστήρια.
  • Τα εφετεία είναι δευτεροβάθμια δικαστήρια.
  • το Ανώτατο Δικαστήριο είναι το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο (ακυρωτικό δικαστήριο).

Ως δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας, τα περιφερειακά δικαστήρια εκδικάζουν αστικές και ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των πλημμελημάτων. Ως πρωτοβάθμια δικαστήρια, τα διοικητικά δικαστήρια εκδικάζουν τις διοικητικές υποθέσεις που ο νόμος υπάγει στη δικαιοδοσία τους. Τα εφετεία είναι δευτεροβάθμια δικαστήρια που ελέγχουν αποφάσεις τις οποίες εκδίδουν τα περιφερειακά και διοικητικά δικαστήρια της χώρας σε περίπτωση άσκησης έφεσης. Το Ανώτατο Δικαστήριο είναι το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο ενώπιον του οποίου εκδικάζονται αναιρέσεις κατά των αποφάσεων των εφετείων. Το Ανώτατο Δικαστήριο λειτουργεί επίσης ως συνταγματικό δικαστήριο.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το νομικό σύστημα της Εσθονίας διατίθενται μέσω του ιστοτόπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Επισκόπηση του δικαστικού συστήματος της Εσθονίας διατίθεται στον ιστότοπο των δικαστηρίων.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Η πρόσβαση στις πληροφορίες για το νομικό και το δικαστικό σύστημα της Εσθονίας παρέχεται δωρεάν.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.