Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Γαλλία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται μια επισκόπηση της οργάνωσης των δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων στη Γαλλία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Οργάνωση της δικαιοσύνης – Πολιτικά-ποινικά και διοικητικά δικαστήρια

Βαθμίδες και δικαστήρια, η ιεραρχική τους δομή

Πολιτικά – ποινικά δικαστήρια

1. Πρωτοβάθμια δικαστήρια:

Πολιτικά δικαστήρια

  • Πολυμελές πρωτοδικείο (Tribunal de grande instance)
  • Μονομελές πρωτοδικείο (Tribunal d’instance)
  • Πολιτικά δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας (Εργατοδικείο, Εμποροδικείο ...)

Ποινικά δικαστήρια

  • Πταισματοδικείο (Tribunal de police) (πταίσματα)
  • Πλημμελειοδικείο (Tribunal correctionnel) (πλημμελήματα)
  • Κακουργιοδικείο (Cour d’assises) (εγκλήματα)

2. Δευτεροβάθμια δικαστήρια: Εφετεία

3. Ακυρωτικό Δικαστήριο

Διοικητικά δικαστήρια

1. Πρωτοβάθμια δικαστήρια

  • Διοικητικό πρωτοδικείο
  • Ειδικά διοικητικά δικαστήρια [με οικονομική δικαιοδοσία, όπως το Περιφερειακό Ελεγκτικό Συνέδριο, τα δικαστήρια κοινωνικής αρωγής, τα πειθαρχικά δικαστήρια]

2. Δευτεροβάθμια δικαστήρια

  • Διοικητικό Εφετείο
  • Ειδικά διοικητικά εφετεία (Ελεγκτικό Συνέδριο, Κεντρική Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής…)

3. Συμβούλιο της Επικρατείας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας site du Conseil d''Etat.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Οι νομικές βάσεις δεδομένων στη Γαλλία αποτελούν αντικείμενο δημόσιας υπηρεσίας διάδοσης μέσω του Διαδικτύου. Ο δικτυακός τόπος Légifrance περιλαμβάνει έτσι:

Η πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις δεδομένων παρέχεται δωρεάν;

Η πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Chercher tribunaux compétents

Organisation de la justice – France

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/05/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.