Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικά
Swipe to change

Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Γερµανία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του δικαστικού συστήματος στη Γερμανία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Οργάνωση της δικαιοσύνης- συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Λόγω της ομοσπονδιακής οργάνωσης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το δικαστικό σύστημα είναι επίσης διαρθρωμένο με ομοσπονδιακό τρόπο. Η δικαιοσύνη απονέμεται από τα ομοσπονδιακά δικαστήρια και από τα δικαστήρια των 16 ομόσπονδων κρατιδίων (Länder). Τα Länder είναι κυρίως επιφορτισμένα με τη διοίκηση της δικαιοσύνης.

Το γερμανικό δικαστικό σύστημα υποδιαιρείται σε πέντε ανεξάρτητους ειδικούς κλάδους ή δικαιοδοσίες:

  • Τακτική δικαιοδοσία
  • Δικαιοδοσία επί εργατικών διαφορών
  • Δικαιοδοσία επί διοικητικών υποθέσεων
  • Δικαιοδοσία επί φορολογικών υποθέσεων
  • Δικαιοδοσία στον τομέα της κοινωνικής νομοθεσίας.

Επιπλέον αυτών των ειδικών δικαιοδοσιών, υπάρχει η συνταγματική δικαιοδοσία η οποία περιλαμβάνει το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο και τα συνταγματικά δικαστήρια των Länder.

Μπορείτε να δείτε την επισκόπηση της διάρθρωσης των δικαστηρίων στον δικτυακό τόπο του γερμανικού ομοσπονδιακού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Διοίκηση των δικαστηρίων

Τα δικαστήρια των Länder διοικούνται συνήθως από τα υπουργεία Δικαιοσύνης των ομόσπονδων κρατιδίων. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ο ομοσπονδιακός υπουργός Δικαιοσύνης είναι υπεύθυνος για το Ομοσπονδιακό Ακυρωτικό Δικαστήριο, το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο και το Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο. Το ομοσπονδιακό υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι υπεύθυνο για το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών και το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων.

Οι αρμόδιοι υπουργοί διαχειρίζονται επίσης τους αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί οργανωτική αυτονομία ως ανεξάρτητο συνταγματικό όργανο. Υποβάλλει τον δικό του δικαστικό προϋπολογισμό για έγκριση.

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Στη Γερμανία, το σύστημα των δικαστηρίων υποδιαιρείται στην τακτική δικαιοδοσία και στα ειδικά δικαστήρια. Η τακτική δικαιοδοσία περιλαμβάνει την αστική και την ποινική δικαιοδοσία. Τα ειδικά δικαστήρια είναι τα διοικητικά δικαστήρια, τα φορολογικά δικαστήρια, τα δικαστήρια εργατικών διαφορών και τα δικαστήρια κοινωνικών υποθέσεων. Επιπλέον, υπάρχει η συνταγματική δικαιοδοσία, η οποία περιλαμβάνει το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο και τα συνταγματικά δικαστήρια των Länder.

Ιεράρχηση των δικαστηρίων

Βλέπε ιεράρχηση των δικαστηρίων (επισκόπηση) που παρέχεται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δικτυακός τόπος του γερμανικού ομοσπονδιακού υπουργείου Δικαιοσύνης

Ομοσπονδιακό Ακυρωτικό Δικαστήριο

Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο

Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο

Ομοσπονδιακό Εργαστήριο Εργατικών Διαφορών

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων

Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.