Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Ελλάδα

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται επισκόπηση του δικαστικού συστήματος της Ελλάδας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

Οργάνωση της δικαιοσύνης- συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι μία από τις τρεις λειτουργίες του κράτους. Σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη από τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία.

Είδη δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή

Τα δικαστήρια στην Ελλάδα υποδιαιρούνται στις ακόλουθες κύριες κατηγορίες:

  • Διοικητικά δικαστήρια
  • Πολιτικά δικαστήρια
  • Ποινικά δικαστήρια

Διοίκηση των δικαστηρίων

Τα Δικαστήρια διευθύνονται από δικαστικούς λειτουργούς και, ειδικότερα, από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου ή το Τριμελές Συμβούλιο του Δικαστηρίου κατά περίπτωση.

Ιεράρχηση δικαστηρίων

Πολιτικά Δικαστήρια:

  • Άρειος Πάγος, Εφετεία, Πρωτοδικεία, Eιρηνοδικεία

Ποινικά Δικαστήρια:

  • Άρειος Πάγος, Εφετεία, Πλημμελειοδικεία, Πταισματοδικεία

Διοικητικά Δικαστήρια:

  • Συμβούλιο της Επικρατείας, Διοικητικά Εφετεία, Διοικητικά Πρωτοδικεία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Συμβούλιο της Επικρατείας

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Άρειος Πάγος

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.