Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Λουξεµβούργο

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε συνοπτικές πληροφορίες για την οργάνωση των δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων του Λουξεμβούργου.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

Οργάνωση της δικαιοσύνης – δικαστικό σύστημα

Το δικαιοδοτικό σύστημα του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου διαιρείται σε δικαστικό και διοικητικό κλάδο. Στους δύο αυτούς κλάδους προστίθεται το Συνταγματικό Δικαστήριο.

Δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας

Τα δικαστήρια είναι επιφορτισμένα βάσει του Συντάγματος να ασκούν τη δικαστική εξουσία και να εφαρμόζουν τα διατάγματα και τους κανονισμούς γενικής και τοπικής ισχύος μόνο στον βαθμό που συνάδουν με τους νόμους.

1. Τακτικά δικαστήρια

  • Ανώτατο Δικαστήριο (Cour supérieure de Justice)

Στην κορυφή της ιεραρχίας των δικαστηρίων γενικής δικαιοδοσίας βρίσκεται το Ανώτατο Δικαστήριο (Cour supérieure de Justice), που περιλαμβάνει Ακυρωτικό Δικαστήριο (Cour de Cassation) και Εφετείο (Cour d'Appel), καθώς και Γενική Εισαγγελία (Parquet Général). Βρίσκεται στο Λουξεμβούργο.

  • Πρωτοδικεία (Tribunaux d'arrondissement)

Το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου διαιρείται σε δύο δικαστικές περιφέρειες, καθεμία από τις οποίες διαθέτει Πρωτοδικείο (Tribunal d’arrondissement), που εδρεύουν το ένα στο Λουξεμβούργο και το άλλο στο Diekirch.

  • Ειρηνοδικεία (Justices de Paix)

Υπάρχουν τρία Ειρηνοδικεία, από τα οποία ένα εδρεύει στο Λουξεμβούργο, ένα στο Esch-sur-Alzette (δικαστική περιφέρεια του Λουξεμβούργου) και ένα στο Diekirch (δικαστική περιφέρεια του Diekirch).

2. Ειδικά δικαστήρια

  • Ανώτατο Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

Το Ανώτατο Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης απαρτίζεται από έναν πρόεδρο, δύο δικαστές, έναν εργοδότη και έναν εργαζόμενο.

  • Διαιτητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (Conseil arbitral de la sécurité sociale)

Το Διαιτητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης απαρτίζεται από έναν πρόεδρο, έναν εργοδότη και έναν εργαζόμενο.

Διοικητικά δικαστήρια

  • Διοικητικό Εφετείο (Cour Administrative)

Το Διοικητικό Εφετείο διαθέτει ένα μόνο τμήμα με 3 δικαστές.

  • Διοικητικό Πρωτοδικείο (Tribunal Administratif)

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο διαθέτει 4 τμήματα με 3 δικαστές.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Πληροφορίες σχετικά με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τα νομικά επαγγέλματα, τη νομοθεσία, τα δικαστήρια, τις φυλακές, τις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες, τα έντυπα και τις πρόσφατες εξελίξεις διατίθενται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Legilux

Δικτυακή πύλη δικαιοσύνης

Διοικητικά δικαστήρια

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Κυβέρνηση του Λουξεμβούργου

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/11/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.