Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνικά συστήματα δικαιοσύνης

Σκωτία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση των δικαστηρίων της Σκωτίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σκωτία

Οργάνωση της δικαιοσύνης – συστήματα απονομής δικαιοσύνης

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τρία δικαιοδοτικά καθεστώτα: της Αγγλίας και Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Διοίκηση των δικαστηρίων

Στη Σκωτία, υπεύθυνη για τη διοίκηση των δικαστηρίων είναι η Δικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας (Scottish Court Service). Η Δικαστική Υπηρεσία Σκωτίας (SCS) είναι ένα ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, του οποίου προΐσταται ο Lord President, ο ανώτατος δικαστής της Σκωτίας.

Είδη και ιεράρχηση των δικαστηρίων – σύντομη περιγραφή των κύριων δικαστηρίων

Η οργάνωση των διαφόρων δικαστηρίων της Σκωτίας έχει ως εξής:

Η διαδικασία στα ποινικά δικαστήρια διακρίνεται σε «επίσημη» (οι σοβαρότερες υποθέσεις για τις οποίες διεξάγεται δίκη με ενόρκους) και «συνοπτική» (λιγότερο σοβαρές υποθέσεις που εκδικάζονται από έναν μόνο δικαστή).

Επικεφαλής του High Court of Justiciary είναι ο Lord Justice General, ο οποίος ασκεί επίσης καθήκοντα προέδρου (Lord President). Πρόκειται για το ανώτατο ποινικό δικαστήριο της χώρας, το οποίο εκδικάζει τις σοβαρότερες υποθέσεις, όπως δολοφονίες και βιασμούς. Λειτουργεί επίσης ως ανώτατο ποινικό εφετείο.

Η πλειονότητα των ποινικών υποθέσεων, τόσο επίσημων όσο και συνοπτικών, εκδικάζεται από το Sheriff Court και οι λιγότερο σοβαρές συνοπτικές υποθέσεις εκδικάζονται από το Justice of the Peace court (ειρηνοδικείο). Το ειρηνοδικείο αποτελείται από ειρηνοδίκες (οι οποίοι είναι είτε μη επαγγελματίες δικαστές που εκδικάζουν επικουρούμενοι από εμπειρογνώμονα με νομική κατάρτιση είτε έμμισθοι δικαστικοί με την απαιτούμενη από τον νόμο κατάρτιση).

Τα αστικά δικαστήρια εκδικάζουν ευρύ φάσμα υποθέσεων, μεταξύ άλλων, την είσπραξη οφειλών, οικογενειακές υποθέσεις, καθώς και εμπορικές υποθέσεις. Το Court of Session είναι το ανώτατο αστικό δικαστήριο της Σκωτίας. Υποδιαιρείται σε Outer House, το οποίο εκδικάζει υποθέσεις σε πρώτο βαθμό, και σε Inner House, το οποίο εκδικάζει κατά κύριο λόγο εφέσεις. Ο κύριος δικαστής είναι ο Lord President (πρόεδρος).

Αναίρεση για νομικά ζητήματα μπορεί να γίνει στο νέο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα sheriff courts ασχολούνται με υποθέσεις παρόμοιες με αυτές που εκδικάζει το Court of Session, προβλέπουν, όμως, επίσης απλοποιημένες διαδικασίες για υποθέσεις με αντικείμενο αξίας μέχρι 5.000 λίρες Αγγλίας, όπου δεν απαιτείται η παράσταση νομικών αντιπροσώπων.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια στη Σκωτία στον δικτυακό τόπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας .

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας (Scottish Court Service), Κυβέρνηση της Σκωτίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/05/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.