Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeudenhoitojärjestelmät

Itävalta

Portaalin tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Itävallan tuomioistuimiin.

Sisällön tuottaja:
Itävalta
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Oikeuslaitos – tuomioistuinjärjestelmä

Oikeuslaitoksen katsotaan olevan oikeusvaltion kolmas tukipilari, kun kaksi muuta ovat lainsäädäntö ja hallinto. Liittovaltion perustuslain mukaan yleistä tuomiovaltaa käytetään yksinomaan liittovaltion tasolla. Tuomioistuinjärjestelmän kaikki tasot ovat erillään hallintojärjestelmästä. Joillakin aloilla toimii riippumattomia tuomioistuimia, joihin sovelletaan erityissääntöjä.

Itävallan tuomioistuinjärjestelmään kuuluvat – liittovaltion oikeusministeriön lisäksi – yleiset tuomioistuimet, syyttäjänvirastot, vankilat (rangaistusten täytäntöönpanosta vastaavat laitokset sekä tutkintavankilat) ja ehdonalaisjärjestelmän laitokset (joista useimpien toiminnasta vastaa yksityinen taho):

  1. Yleiset tuomioistuimet (ordentliche Gerichte) ovat valtion elimiä, joissa päätetään yksityisoikeudellisista vaateista ja rikosoikeudellisista syytteistä muodollisessa menettelyssä. Ne perustetaan lain nojalla. Niissä toimii itsenäisiä ja puolueettomia tuomareita, joita ei voi erottaa eikä siirtää virasta ja joita sitoo ainoastaan oikeusjärjestys.
  2. Syyttäjänvirastot (Staatsanwaltschaften) ovat tuomioistuimista erillisiä erityiselimiä. Ne turvaavat yleisen edun rikosoikeudenkäytössä johtamalla esikäsittelyä ja syytteeseenpanoa sekä hoitamalla syyttäjäntointa rikosoikeudenkäynneissä. Syyttäjävirastot ovat osa yleistä tuomioistuinjärjestelmää.
  3. Vankilat vastaavat rangaistusten ja toimenpiteiden täytäntöönpanosta.
  4. Tuomioistuinjärjestelmään kuuluu myös ehdonalaisjärjestelmä. Se vastaa ehdolliseen rangaistukseen tuomituista henkilöistä ja ehdonalaiseen vapauteen päästetyistä vangeista. Nämä tehtävät on pääosin siirretty yksityisille järjestöille, jotka kuitenkin ovat liittovaltion oikeusministeriön valvonnassa.

Oikeushallinnon johdossa on liittovaltion oikeusministeri. Liittovaltion oikeusministeriö on yksi liittovaltion korkeimmista hallintoelimistä ja oikeusministeri kuuluu liittohallitukseen. Liittovaltion oikeusministerin tehtäviin kuuluu oikeusviranomaisten ja niihin kuuluvien hallintoyksikköjen poliittinen johtaminen, koordinointi ja ylin valvonta.

Yleisten tuomioistuinten lisäksi Itävallassa on perustuslakituomioistuin (Verfassungsgerichtshof), korkein hallinto-oikeus (Verwaltungsgerichtshof) ja hallintotuomioistuimia (Verwaltungsgericht) (1.1.2014 lähtien). Liittovaltiotasolla toimii liittovaltion hallintotuomioistuin (Bundesverwaltungsgericht) ja liittovaltion verotuomioistuin (Bundesfinanzgericht). Nämä tuomioistuimet toimivat Wienissä, mutta niillä on sivutoimipisteitä muissa kaupungeissa. Lisäksi jokaisessa osavaltiossa on osavaltion hallintotuomioistuin (Landesverwaltungsgericht). Nämä tuomioistuimet eivät toimi oikeusministeriön alaisina.

Yleiset tuomioistuimet jakautuvat eri tasoihin

  • Bezirksgericht-tuomioistuimet (piirituomioistuin)
  • Landesgericht-tuomioistuimet (osavaltion tuomioistuin, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin)
  • ylioikeus (Oberlandesgericht)
  • korkein oikeus (Oberster Gerichtshof).

Oikeudelliset tietokannat

Itävallan oikeuslaitoksen internetsivustolla on yleisiä tietoja Itävallan tuomioistuinjärjestelmästä.

Onko oikeudellinen tietokanta maksuton?

Itävallan oikeuslaitoksen internetsivuston käyttö on maksutonta.

Päivitetty viimeksi: 29/08/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.