Jäsenvaltioiden oikeudenhoitojärjestelmät

Tanska

Tässä osassa esitetään yleiskatsaus Tanskan tuomioistuinjärjestelmästä.

Sisällön tuottaja:
Tanska

Oikeuslaitos – tuomioistuinjärjestelmä

Tanskan tuomioistuinjärjestelmään kuuluvat

  • korkein oikeus
  • kaksi hovioikeutta
  • meri- ja kauppatuomioistuin
  • kiinteistörekisterituomioistuin
  • 24 käräjäoikeutta
  • Färsaarten ja Grönlannin tuomioistuimet
  • muutoksenhakulupalautakunta
  • erityinen valitustuomioistuin (Den Særlige Klageret)
  • Tanskan oikeudellisten nimitysten neuvosto ja
  • Tanskan tuomioistuinhallinto.

Tuomioistuinhallinto

Tuomioistuimia hallinnoi Tanskan tuomioistuinhallinto, joka perustettiin uutena itsenäisenä laitoksena 1.7.1999. Laitos varmistaa tuomioistuinten ja muutoksenhakulupalautakunnan varojen, henkilöstön, rakennusten ja tietotekniikan hallinnon asianmukaisuuden ja laillisuuden.

Tanskan tuomioistuinhallintoa johtavat hallintoneuvosto ja johtaja. Tanskan tuomioistuinhallinto on oikeusministeriön alainen, mutta ministerillä ei ole valtaa antaa sille ohjeita eikä hän voi muuttaa tuomioistuinhallinnon tekemiä päätöksiä.

Hallintoneuvosto käyttää lopullista täytäntöönpanovaltaa, ja sillä on kokonaisvastuu Tanskan tuomioistuinhallinnon toiminnasta. Johtaja, jonka hallintoneuvosto nimittää ja voi myös erottaa, johtaa laitoksen päivittäistä toimintaa. Johtajalla ei tarvitse olla oikeustieteellistä tutkintoa.

Tanskan tuomioistuinhallinnon hallintoneuvoston kokoonpano määrätään Tanskan tuomioistuinhallintoa koskevassa laissa. Hallintoneuvostoon kuuluu 11 jäsentä, joista kahdeksan edustaa tuomioistuimia, yksi on lakimies ja kahdella on erityistä hallinnollista ja sosiaalista asiantuntemusta.

Oikeudelliset tietokannat

Lisätietoja on Tanskan tuomioistuinjärjestelmää koskevassa jatkuvasti päivitettävässä katsauksessa ja kuvauksessa.

Linkkejä

Kansalaisasiain toimisto (Civilstyrelsen)

Päivitetty viimeksi: 04/05/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.