Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.
Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeudenhoitojärjestelmät

Englanti ja Wales

Tässä jaksossa esitetään lyhyt katsaus Englannin ja Walesin tuomioistuimiin.

Sisällön tuottaja:
Englanti ja Wales

Oikeuslaitos – tuomioistuinjärjestelmä

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on kolme oikeudenkäyttöaluetta:  Englanti ja Wales, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti. Tällä sivulla käsitellään tuomioistuimia Englannin ja Walesin oikeudenkäyttöalueella.

Oikeushallinto

Englannin ja Walesin oikeudenkäyttöalueella oikeushallinnosta vastaa useimmiten oikeusvirasto (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service, HMCTS). HMCTS on Englannissa ja Walesissa oikeuslaitoksesta vastaavan oikeusministeriön alainen virasto.

Tuomioistuinhierarkia ja tuomioistuintyypit – lyhyt kuvaus

Rikosasioita käsittelevät Englannissa ja Walesissa seuraavat tuomioistuimet: Magistrates’ Courts, Crown Court, High Court -tuomioistuimen eri osastot (Divisional Courts) ja Court of Appeal -muutoksenhakutuomioistuimen rikosoikeusjaosto.

Siviiliasioita käsittelevät Englannissa ja Walesissa seuraavat tuomioistuimet: County Courts, High Court ja Court of Appealin siviilioikeusjaosto.

Uusi korkein oikeus (Supreme Court of the United Kingdom) on Yhdistyneen kuningaskunnan ylin muutoksenhakutuomioistuin sekä rikos- että siviiliasioissa. Skotlannin rikosasioissa ei tosin ole muutoksenhakuoikeutta korkeimpaan oikeuteen.

Lisätietoja Englannin ja Walesin tuomioistuimista on Englannin ja Walesin yleisiä tuomioistuimia käsittelevällä sivulla ja oikeusviraston (Her Majesty's Courts and Tribunals Service, HMCTS) verkkosivustossa. Lisätietoja joistakin Englannin ja Walesin tribunal-tuomioistuimista ja erikoistuomioistuimista on Englannin ja Walesin erikoistuomioistuimia käsittelevällä sivulla.

Linkkejä

HMCTS, oikeusministeriö, Her Majesty’s Courts and Tribunals Service

Päivitetty viimeksi: 12/06/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.