Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksa.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeudenhoitojärjestelmät

Saksa

Tässä osiossa kerrotaan tuomioistuinjärjestelmästä Saksassa.

Sisällön tuottaja:
Saksa

Oikeuslaitos – tuomioistuinjärjestelmä

Saksan liittotasavallassa on liittovaltiorakenne, joka näkyy myös tuomioistuinjärjestelmässä. Tuomiovaltaa käyttävät liittovaltion tuomioistuimet ja 16 osavaltion (Land) tuomioistuimet. Suurin osa oikeudenhoidosta tapahtuu osavaltioissa.

Saksan oikeuslaitos on jaettu viiteen riippumattomaan erikoisalaan tai toimivaltaan:

  • toimivalta yleisissä asioissa
  • toimivalta työoikeuden alalla
  • toimivalta yleisissä hallintoasioissa
  • toimivalta verotusasioissa
  • toimivalta sosiaalioikeuden alalla.

Näiden erikoisalojen toimivaltojen lisäksi on perustuslakiasioita koskeva toimivalta, jota käyttävät liittovaltion perustuslakituomioistuin ja osavaltioiden perustuslakituomioistuimet.

Yleiskuva Saksan oikeuslaitoksen rakenteesta on saatavissa Saksan oikeusministeriön verkkosivustolla.

Oikeushallinto

Osavaltioiden tuomioistuinten hallinnosta vastaavat yleensä oikeusministeriöt. Liittovaltion tasolla oikeusministeri vastaa liittovaltion korkeimmasta oikeudesta (Bundesgerichtshof), liittovaltion korkeimmasta hallinto-oikeudesta (Bundesverwaltungsgericht) ja liittovaltion verotuomioistuimesta (Bundesfinanzhof). Liittovaltion työ- ja sosiaaliministeriö vastaa liittovaltion työtuomioistuimesta (Bundesarbeitsgericht) ja liittovaltion sosiaalituomioistuimesta (Bundessozialgericht).

Ministerit hallinnoivat myös tarvittavia talousarviomäärärahoja. Ainoan poikkeuksen muodostaa liittovaltion perustuslakituomioistuin (Bundesverfassungsgericht), jolle on annettu oikeus määrätä itse hallinnostaan riippumattomana perustuslaillisena elimenä. Se laatii oman talousarvionsa hyväksyttäväksi.

Tuomioistuintyypit – lyhyt kuvaus

Saksassa tuomioistuinlaitos on jaettu yleisiin tuomioistuimiin ja erikoistuomioistuimiin. Yleisissä tuomioistuimissa käsitellään riita- ja rikosasioita. Erikoistuomioistuimet ovat hallintotuomioistuimia, verotuomioistuimia, työtuomioistuimia ja sosiaalituomioistuimia. Lisäksi tuomioistuinlaitokseen kuuluu perustuslakiin erikoistuneita tuomioistuimia, joita ovat liittovaltion perustuslakituomioistuin ja osavaltioiden perustuslakituomioistuimet.

Tuomioistuinhierarkia

Ks. oikeusministeriön laatima kaavio tuomioistuinhierarkiasta (yleiskuva).

Linkkejä

Saksan liittovaltion oikeusministeriön verkkosivusto

Liittovaltion korkein oikeus

Liittovaltion korkein hallinto-oikeus

Liittovaltion verotuomioistuin

Liittovaltion työtuomioistuin

Liittovaltion sosiaalituomioistuin

Liittovaltion perustuslakituomioistuin

Liittovaltion oikeusministeriö

Päivitetty viimeksi: 14/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.