Jäsenvaltioiden oikeudenhoitojärjestelmät

Kreikka

Tässä osassa luodaan yleiskatsaus Kreikan tuomioistuinjärjestelmään.

Sisällön tuottaja:
Kreikka

Oikeuslaitos – tuomioistuinjärjestelmä

Oikeuden jakaminen on yksi Kreikan valtion kolmesta tehtävästä. Vallanjaon periaatteen mukaisesti oikeuslaitos on riippumaton lainsäädäntö- ja toimeenpanovallasta.

Tuomioistuintyypit – lyhyt kuvaus

Kreikassa tuomioistuimet jaetaan seuraaviin pääluokkiin:

  • hallintotuomioistuimet (Dioikitika dikastiria)
  • siviilituomioistuimet (Politika dikastiria)
  • rikostuomioistuimet (Poinika dikastiria).

Oikeushallinto

Tuomioistuinten toimintaa johtaa tuomari, lähinnä kunkin tuomioistuimen presidentti tai tapauksen mukaan tuomioistuimen kolmijäseninen neuvosto.

Tuomioistuinten hierarkia

Siviilituomioistuimet:

  • korkein oikeus (Areios Pagos), muutoksenhakutuomioistuimet (efeteia), ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet (protodikeia), rauhantuomioistuimet (eirinodikeia)

Rikostuomioistuimet:

  • korkein oikeus (Areios Pagos), muutoksenhakutuomioistuimet (efeteia), rikostuomioistuimet (plimmeleiodikeia), vähäisiä rikkomuksia käsittelevät tuomioistuimet (ptaismatodikeia)

Hallintotuomioistuimet:

  • korkein hallinto-oikeus (Symvoulio tis Epikrateias), hallinnolliset muutoksenhakutuomioistuimet (dioikitika efeteia), ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimet (dioikitika protodikeia)

Linkkejä

Korkein hallinto-oikeus

Ateenan ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuin

Ateenan ensimmäisen oikeusasteen syyttäjänvirasto

Kreikan oikeusministeriö

Korkein oikeus

Päivitetty viimeksi: 12/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.