Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeudenhoitojärjestelmät

Irlanti

Tässä osiossa luokaan katsaus Irlannin tuomioistuinjärjestelmään.

Sisällön tuottaja:
Irlanti

Oikeuslaitos – Irlanti

Tuomioistuinhallinto Courts Service on hallituksen vuonna 1998 säätämällä lailla perustettu riippumaton elin, joka aloitti toimintansa marraskuussa 1999. Sillä on seuraavat lakisääteiset tehtävät:

  1. - vastaa tuomioistuinten hallinnosta
  2. - tarjoaa tukipalveluja tuomareille
  3. - antaa yleisölle tietoja tuomioistuinten toiminnasta
  4. - vastaa tuomioistuinten käyttämien rakennusten hankinnoista, hallinnoinnista ja ylläpidosta, ja
  5. - palvelee ja neuvoo tuomioistuimen käyttäjiä.

Irlannin perustuslain mukaan oikeutta hoitavat lailla perustetuissa tuomioistuimissa tuomarit, jotka presidentti on nimittänyt hallituksen esityksestä. Kaikkien tuomioistuinten tuomarit ovat perustuslain nojalla täysin riippumattomia tuomarin tehtäävää hoitaessaan. Tuomari voidaan erottaa vain, jos hän on syyllistynyt tekoon, josta lain mukaan voi seurata viraltapano, tai jos hän on tullut terveydentilansa takia kyvyttömäksi hoitamaan virkaansa, ja silloinkin ainoastaan parlamentin (Oireachtas) ala- ja ylähuoneessa hyväksytyllä perustelulauselmalla.

Tuomioistuinhierarkia

Perustuslaissa esitetään tuomioistuinjärjestelmän rakenne seuraavasti: sen muodostavat ylin muutoksenhakutuomioistuin eli Supreme Court ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet. Niitä ovat ylemmän oikeusasteen tuomioistuin eli High Court, jolla on täysi lainkäyttövalta kaikissa rikos- ja siviiliasioissa, sekä rajoitettua toimivaltaa käyttävät alemman oikeusasteen ylempi tuomioistuin eli Circuit Court ja alemman oikeusasteen tuomioistuin eli District Court, joiden organisaatio on alueellinen.

Perustuslain 38 §:ssä määrätään rikosoikeudenkäynneistä seuraavaa: ”Ketään ei tuomita rikossyytteestä muutoin kuin lainmukaisessa oikeudenkäynnissä”. Vähäisiä rikkomuksia käsitellään nopeutettua oikeudenkäyntimenettelyä käyttävissä tuomioistuimissa (Courts of Summary Jurisdiction), kun taas vakavammista rikoksista syytettyjä ei voida tuomita ilman valamiehistöä. Perustuslaissa säädetään myös erityistuomioistuimien perustamisesta tehokkaan oikeudenhoidon turvaamiseksi silloin, kun yleiset tuomioistuimet eivät siihen pysty.

Yleisöllä on vapaa pääsy kaikkiin tuomioistuimiin lukuun ottamatta tapauksia, joissa on ilmoitus suljetuin ovin (”in camera”) pidettävästä käsittelystä, joka ei siis ole yleisölle avoin.

Riita-asioita käsittelevien tuomioistuinten organisaatiorakenne:

Supreme Court (ylin muutoksenhakutuomioistuin)

High Court (ylemmän oikeusasteen tuomioistuin)

(Dublinissa)
Muutoksenhakutuomioistuin

(Dublinissa)
Täysi alkuperäinen lainkäyttövalta, Circuit Courtin ja joidenkin muiden tuomioistuinten muutoksenhakutuomioistuin

Circuit Court (alemman oikeusasteen ylempi tuomioistuin)

District Court (alemman oikeusasteen tuomioistuin)

(kaikkien 26 kreivikunnan pääkaupungeissa)
Ensimmäisen asteen lainkäyttövalta, kun kyseessä enintään 38 092,14 euron vaade ja District Courtin ja joidenkin muiden tuomioistuinten muutoksenhakutuomioistuin

(24 piirissä)
Ensimmäisen asteen lainkäyttövalta, kun kyseessä enintään 6 348,69 euron vaade
(ml. vähäisiä vaateita koskeva menettely, joka koskee tiettyjä enintään 1 269,74 euron suuruisia kuluttajavaateita)

Päivitetty viimeksi: 18/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.