Jäsenvaltioiden oikeudenhoitojärjestelmät

Liettua

Tässä osiossa kerrotaan Liettuan tuomioistuinlaitoksesta.

Sisällön tuottaja:
Liettua

Oikeuslaitos. Tuomioistuinjärjestelmä

Liettuassa on 22 yleistä tuomioistuinta ja 3 erityistuomioistuinta (hallintotuomioistuinta).

Tuomioistuinten hallinto

Tuomareiden yleiskokous (Visuotinis teisėjų susirinkimas) on tuomioistuinlaitoksen ylin itsehallintoelin, johon kuuluvat kaikki Liettuan tuomarit.

Liettuan tuomioistuinneuvosto (Teisėjų taryba) on tuomioistuinlaitoksen toimeenpaneva itsehallintoelin, jossa on 23 jäsentä. Se varmistaa tuomioistuinten ja tuomareiden riippumattomuuden.

Tuomareiden kunniatuomioistuin (Teisėjų garbės teismas) on tuomioistuinlaitoksen itsesääntelyelin, joka käsittelee tuomareiden kurinpitoasioita ja tuomareiden vetoomuksia kunnianloukkausta koskevissa asioissa.

Oikeushallinto (Nacionalinės teismų administracija) pyrkii varmistamaan, että oikeuslaitoksen instituutiot toimivat tehokkaasti, ja auttaa takaamaan tuomioistuinten ja tuomareiden riippumattomuuden sekä tuomioistuinten organisatorisen itsemääräämisoikeuden.

Päivitetty viimeksi: 07/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.