Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeudenhoitojärjestelmät

Luxemburg

Tässä osassa on tietoa Luxemburgin oikeuslaitoksesta.

Sisällön tuottaja:
Luxemburg
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Oikeuslaitos – tuomioistuinjärjestelmä

Luxemburgin suurherttuakunnan tuomioistuinjärjestelmä muodostuu yleisistä tuomioistuimista ja hallintotuomioistuimista. Näiden rinnalla toimii perustuslakituomioistuin.

Yleiset tuomioistuimet – johdanto

Perustuslain mukaan tuomioistuinten tehtävänä on huolehtia lainkäytöstä ja soveltaa yleisiä ja paikallisia asetuksia ja muita säädöksiä edellyttäen, että ne ovat lakien mukaisia.

1. Yleiset tuomioistuimet

Korkein oikeus (Cour Supérieure de Justice)

Yleisten tuomioistuinten järjestelmän ylintä astetta edustaa korkein oikeus, joka muodostuu kassaatiotuomioistuimesta (Cour de cassation) ja muutoksenhakutuomioistuimesta (Cour d'appel) sekä syyttäjänvirastosta (parquet général). Korkein oikeus sijaitsee Luxemburgin kaupungissa.

Piirituomioistuimet (tribunaux d'arrondissement)

Maa on jaettu kahteen tuomiopiiriin, Luxemburgin ja Diekirchin piiriin, joissa molemmissa toimii piirituomioistuin.

Rauhantuomioistuimet (justices de paix)

Rauhantuomioistuimia on kolme, joista yksi sijaitsee Luxemburgin kaupungissa, yksi Esch-sur-Alzettessa (Luxemburgin tuomiopiiri) ja yksi Diekirchissä (Diekirchin tuomiopiiri).

2. Erikoistuomioistuimet

Sosiaaliturva-asioita käsittelevä ylin tuomioistuin (Conseil supérieur des assurances sociales)

Sosiaaliturva-asioita käsittelevä ylin tuomioistuin koostuu puheenjohtajasta, kahdesta asessorista (nimitetään tuomareiden joukosta) ja kahdesta sairauskassan (Caisse Nationale de Santé, CNS) edustajasta.

Sosiaaliturva-asioita käsittelevä välitystuomioistuin (Conseil arbitral)

Sosiaaliturva-asioita käsittelevä välitystuomioistuin koostuu puheenjohtajasta ja kahdesta sairauskassan (CNS) edustajasta.

Hallintotuomioistuimet

Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative)

Korkein hallinto-oikeus koostuu viidestä tuomarista. Siinä on yksi ainoa jaosto, joka ratkaisee asiat kolmen tuomarin kokoonpanossa.

Ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuin (Tribunal administratif)

Ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuin koostuu kymmenestä tuomarista. Siinä on kolme jaostoa, jotka kokoontuvat kolmen tuomarin kokoonpanossa.

Oikeudelliset tietokannat

Oikeusministeriön verkkosivustolla on tietoja oikeusministeriöstä, oikeusalan ammateista, lainsäädännöstä, tuomioistuimista ja vankiloista. Lisäksi niillä on tietoa kansalaisille tarjottavista palveluista, lomakkeita ja ajankohtaisia uutisia.

Onko tietokannan käyttö ilmaista?

On, tietokantaa voi käyttää maksutta.

Linkkejä

Legilux

Oikeusportaali

Hallintotuomioistuimet

Oikeusministeriö

Luxemburgin hallitus

Päivitetty viimeksi: 04/02/2015

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.