Jäsenvaltioiden oikeudenhoitojärjestelmät

Luxemburg

Tässä osassa on tietoja Luxemburgin tuomioistuinjärjestelmästä.

Sisällön tuottaja:
Luxemburg

Oikeuslaitos – tuomioistuinjärjestelmä

Luxemburgin suurherttuakunnan tuomioistuinjärjestelmä muodostuu yleisistä tuomioistuimista ja hallintotuomioistuimista. Näiden rinnalla toimii perustuslakituomioistuin.

Yleiset tuomioistuimet

Perustuslain mukaan tuomioistuinten tehtävänä on huolehtia lainkäytöstä ja soveltaa yleisiä ja paikallisia asetuksia ja muita säädöksiä edellyttäen, että ne ovat lakien mukaisia.

1) Yleiset tuomioistuimet

  • Korkein oikeus (Cour Supérieure de Justice)

Yleisten tuomioistuinten järjestelmän ylintä astetta edustaa korkein oikeus, joka muodostuu kassaatiotuomioistuimesta (Cour de cassation) ja muutoksenhakutuomioistuimesta (Cour d’appel) sekä yleisen syyttäjän virastosta (Parquet général). Korkein oikeus sijaitsee Luxemburgin kaupungissa.

  • Piirituomioistuimet (Tribunaux d’arrondissement)

Maa on jaettu kahteen tuomiopiiriin, Luxemburgin ja Diekirchin piiriin, joissa molemmissa toimii piirituomioistuin.

  • Rauhantuomioistuimet (Justices de Paix)

Rauhantuomioistuimia on kolme, joista yksi sijaitsee Luxemburgin kaupungissa, yksi Esch-sur-Alzettessa (Luxemburgin tuomiopiiri) ja yksi Diekirchissä (Diekirchin tuomiopiiri).

2) Erityistuomioistuimet

  • Ylin sosiaaliturva-asioita käsittelevä tuomioistuin (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

Ylin sosiaaliturva-asioita käsittelevä tuomioistuin muodostuu puheenjohtajasta, kahdesta apulaistuomarista, työnantajia edustavasta apujäsenestä ja työntekijöitä edustavasta apujäsenestä.

  • Sosiaaliturva-asioita käsittelevä välitystuomioistuin (Conseil arbitral de la sécurité sociale)

Sosiaaliturva-asioita käsittelevä välitystuomioistuin (Conseil arbitral de la sécurité sociale) muodostuu puheenjohtajasta, työnantajia edustavasta apujäsenestä ja työntekijöitä edustavasta apujäsenestä.

Hallintotuomioistuimet

  • Ylin hallinto-oikeus (Cour administrative)

Ylin hallinto-oikeus (Cour administrative) muodostuu yhdestä jaostosta, johon kuuluu kolme tuomaria.

  • Hallintotuomioistuin (Tribunal administratif)

Hallintotuomioistuin (Tribunal administratif) muodostuu neljästä jaostosta, joihin kuhunkin kuuluu kolme tuomaria.

Oikeudelliset tietokannat

Oikeusministeriön verkkosivustolla on tietoja oikeusministeriöstä, oikeusalan ammateista, lainsäädännöstä, tuomioistuimista ja vankiloista. Lisäksi sivustolla on tietoja kansalaisille tarjottavista palveluista, lomakkeita ja ajankohtaisia uutisia.

Onko tietokannan käyttö ilmaista?

Kyllä, tietokannan käyttö on ilmaista.

Linkkejä

Legilux

Oikeudellinen portaali

Hallintotuomioistuimet

Luxemburgin oikeusministeriö

Luxemburgin hallitus

Päivitetty viimeksi: 24/11/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.