Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeudenhoitojärjestelmät

Puola

Tässä osiossa kerrotaan Puolan tuomioistuinjärjestelmästä.

Sisällön tuottaja:
Puola
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Oikeuslaitos – tuomioistuinjärjestelmä

Puolan perustuslain VIII luvussa käsitellään tuomioistuimia ja luetellaan viranomaiset, joiden tehtävänä on oikeudenhoito Puolassa. Nämä ovat

 • korkein oikeus (Sąd Najwyższy)
 • yleiset tuomioistuimet (sądy powszechne)
 • hallintotuomioistuimet (sądy administracyjne)
 • sotilastuomioistuimet (sądy wojskowe).

Oikeushallinto

Tuomioistuintyypit – lyhyt kuvaus

Yleisiä tuomioistuimia ovat muutoksenhakutuomioistuimet (sądy apelacyjne), aluetuomioistuimet (sądy okręgowe) ja alioikeudet (sądy rejonowe). Nämä tuomioistuimet ratkaisevat muun muassa rikos-, siviili-, perhe- ja nuoriso-oikeudellisia asioita, kauppa- ja työoikeudellisia asioita sekä sosiaaliturvalainsäädäntöön liittyviä asioita. Lisäksi on asioita, jotka kuuluvat erikoistuomioistuinten (esimerkiksi sotilastuomioistuinten) toimivaltaan. Yleiset tuomioistuimet pitävät myös panttirekisteriä (rejestr zastawów), kansallista oikeusrekisteriä (Krajowy Rejestr Sądowy) ja tuomiorekisteriä (Krajowy Rejestr Karny).

Hallintotuomioistuimia ovat korkein hallinto-oikeus (Naczelny Sąd Administracyjny) ja alueelliset hallintotuomioistuimet (wojewódzkie sądy administracyjne), joita on yksi kutakin voivodikuntaa eli aluetta kohti.

Korkein oikeus (Sąd Najwyższy) käyttää ylintä tuomiovaltaa Puolassa. Se valvoo kaikkien muiden tuomioistuinten ratkaisuja ja varmistaa lain tulkinnan ja oikeuskäytännön yhdenmukaisuuden. Korkein oikeus ei kuulu yleisiin tuomioistuimiin.

Puolan oikeusjärjestelmässä perustuslakituomioistuinta (Trybunał Konstytucyjny) ei katsota yleiseksi tuomioistuimeksi. Perustuslakituomioistuin ratkaisee

 • ovatko kansallinen lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset perustuslain mukaisia
 • onko kansallinen lainsäädäntö yhdenmukaista sellaisten kansainvälisten sopimusten kanssa, jotka on ratifioitava ennen parlamentissa hyväksymistä
 • ovatko valtion keskushallinnon viranomaisten antamat oikeussäännökset, ratifioidut kansainväliset sopimukset ja säädökset perustuslain mukaisia
 • ovatko puolueiden tavoitteet ja tehtävät perustuslain mukaisia
 • perustuslakivalitukset.

Valtakunnanoikeus (Trybunał Stanu) ratkaisee asiat, joissa valtion ylimmissä johtotehtävissä työskenteleviä (työskennelleitä) henkilöitä syytetään perustuslain tai muun lainsäädännön rikkomisesta.

Tuomioistuinhierarkia

 • Alioikeudet (sądy rejonowe) – yleensä ensimmäinen oikeusaste
 • aluetuomioistuimet (sądy okręgowe) – muutoksenhakuaste tai ensimmäinen oikeusaste joissakin asioissa
 • muutoksenhakutuomioistuimet (sądy apelacyjne) – muutoksenhakuaste
 • korkein oikeus – ylin oikeusaste.

Oikeudelliset tietokannat

Linkkejä kaikkien yleisten tuomioistuinten tietoihin ja verkkosivustoille sekä tuomioistuinten yhteystiedot (osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet jne.) ovat saatavissa Puolan oikeusministeriön verkkosivustolla (tietoa tuomioistuimista).

Päivitetty viimeksi: 10/12/2012

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.