Jäsenvaltioiden oikeudenhoitojärjestelmät

Romania

Portaalin tässä osassa luodaan yleiskatsaus Romanian tuomioistuimiin.

Sisällön tuottaja:
Romania

Oikeuslaitos - tuomioistuinjärjestelmä

Romanian oikeuslaitoksen periaatteet, rakenne ja organisaatio vahvistetaan Romanian perustuslaissa sekä laissa nro 304/2004 oikeuslaitoksen organisaatiosta.

Oikeuslaitos muodostuu seuraavista tuomioistuimista:

 • korkein oikeus
 • muutoksenhakutuomioistuimet
 • alioikeudet
 • erityisalioikeudet
 • alueelliset tuomioistuimet ja
 • sotilastuomioistuimet.

Tuomioistuinhierarkia

Korkein oikeus (Înalta Curte de Casație și Justiție) on Romanian ylin oikeusaste. Se varmistaa, että muut tuomioistuimet tulkitsevat ja soveltavat lakia yhtenäisellä tavalla.

 • Muutoksenhakutuomioistuimia on 15, ja niiden tuomiopiiriin kuuluu alioikeuksia ja erityisalioikeuksia.
 • Alioikeuksia on 42; ne toimivat maakunnan (județ) tasolla sekä Bukarestissa ja sijaitsevat yleensä maakunnan pääkaupungissa.
 • Neljä erityisalioikeutta ovat erillisiä tuomioistuimia, joista yksi käsittelee lapsiin ja perheoikeuteen liittyviä asioita ja kolme ammattihenkilöihin liittyviä asioita.
 • Alioikeuksien tuomiopiiriin kuuluu 176 alueellista tuomioistuinta.

Tuomioistuintyypit – lyhyt kuvaus

Monet alueelliset tuomioistuimet hoitavat lainkäyttötehtäviään 42:n toiminnassa olevan alioikeuden toimivallan alaisina.

Kaikki 176 toiminnassa olevaa alueellista tuomioistuinta toimivat maakunnissa ja Bukarestin kaupungissa.

Kutakin tuomioistuinta johtaa presidentti, jolla on hallintojohtajan valtuudet. Tuomioistuimen erikoistuneita osastoja johtaa osastopäällikkö. Kullakin tuomioistuimella on johtokunta, joka päättää tuomioistuimen johtamiseen liittyvistä yleisistä asioista.

Sotilastuomioistuimia ovat neljä sotilasalioikeutta (tribunal militar), Bukarestin aluesotilastuomioistuin sekä Bukarestin muutoksenhakusotilastuomioistuin. Kullakin sotilastuomioistuimella on sotilasyksikön asema.

 • Ylin tuomarineuvosto (Consiliul Superior al Magistraturii) takaa perustuslain mukaisesti oikeuden riippumattomuuden sekä varmistaa, että tuomareiden ja syyttäjien viranhoidossa noudatetaan lakia, pätevyysvaatimuksia ja ammattietiikkaa.
 • Oikeusministeriö varmistaa osaltaan, että tuomioistuinjärjestelmä toimii moitteettomasti ja että oikeudenkäytön edellytykset julkisena palveluna täyttyvät, sekä puolustaa oikeusjärjestystä ja kansalaisten oikeuksia.

Oikeudelliset tietokannat

Seuraavat oikeudelliset tietokannat ovat saatavilla verkossa:

Onko oikeudellisen tietokannan käyttö ilmaista?

Kyllä, oikeudellisen tietokannan käyttö on ilmaista.

Hyödyllisiä linkkejä

Romanian oikeuslaitos

Toimivaltaisen tuomioistuimen määrittäminen

Päivitetty viimeksi: 10/02/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.