Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.
Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeudenhoitojärjestelmät

Skotlanti

Tässä osassa esitetään yleiskatsaus Skotlannin tuomioistuinjärjestelmästä.

Sisällön tuottaja:
Skotlanti

Oikeuslaitos – tuomioistuinjärjestelmä

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on kolme oikeudenkäyttöaluetta: Englanti ja Wales, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti.

Oikeushallinto

Skotlannissa tuomioistuinten hallinnollisista palveluista vastaa Scottish Court Service (SCS). Se on riippumaton oikeushenkilö, jonka puheenjohtajana toimii Skotlannin ylin tuomari, Lord President.

Tuomioistuintyypit – lyhyt kuvaus

Skotlannin oikeuslaitos on organisoitu seuraavasti:

Rikostuomioistuimissa asiat käsitellään joko valamiehistöä käyttäen ”muodollisessa” menettelyssä (solemn procedure), jos on kyse vakavasta rikoksesta, tai yhden tuomarin kokoonpanossa nopeutetussa menettelyssä (summary procedure), jos rikos on lievempi.

High Court of Justiciary on Skotlannin ylin rikostuomioistuin. Sitä johtaa Lord Justice General (ylioikeustuomari), joka toimii samalla ylimmän siviilituomioistuimen (Court of Session) presidentin (Lord President) virassa. Tämä tuomioistuin käsittelee vakavia rikoksia, kuten murhia ja raiskauksia. Lisäksi se toimii viimeisenä muutoksenhakuasteena rikosasioissa.

Sheriff Court käsittelee suurimman osan rikosasioista muodollisessa tai nopeutetussa menettelyssä. Justice of the Peace Court käsittelee lievemmät rikokset. Jälkimmäisessä toimivat rauhantuomarit ovat maallikkotuomareita. Heitä avustaa tuomioistuimen lainoppinut oikeudellinen neuvonantaja tai piirioikeuden tuomari (stipendiary magistrate).

Siviilituomioistuimet antavat ratkaisuja monenlaisissa riita-asioissa, kuten velkojen perinnässä sekä perheoikeudellisissa ja kauppaoikeuteen liittyvissä asioissa. Skotlannin ylin siviilituomioistuin on Court of Session. Siinä on kaksi jaostoa, ensiasteen ratkaisuja antava Outer House ja muutoksenhakuasteena toimiva Inner House. Tuomioistuimen ylintä tuomarinvirkaa hoitaa Lord President.

Oikeuskysymyksiä koskeviin ratkaisuihin voi hakea muutosta Yhdistyneen kuningaskunnan uudesta korkeimmasta oikeudesta (Supreme Court).

Sheriff Court -tuomioistuimet voivat käsitellä samanlaisia asioita kuin Court of Session, mutta jos vaatimuksen arvo on alle 5 000 puntaa, kanne voidaan ratkaista myös yksinkertaistetussa menettelyssä, jossa ei tarvitse käyttää asianajajaa.

Lisätietoja Skotlannin tuomioistuimista on Scottish Court Servicen verkkosivustossa.

Linkkejä

Scottish Court Service, Skotlannin hallitus

Päivitetty viimeksi: 18/05/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.