Tämän sivun alkukielistä versiota slovakki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeudenhoitojärjestelmät

Slovakia

Tässä osiossa luodaan yleiskatsaus Slovakian tuomioistuinjärjestelmään.

Sisällön tuottaja:
Slovakia
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Oikeuslaitos – tuomioistuinjärjestelmä

Oikeudellinen lainkäyttö

Slovakian tasavallan oikeudellisesta lainkäytöstä vastaavat yleistuomioistuimet ja Slovakian tasavallan perustuslakituomioistuin.

Slovakian oikeudellisesta lainkäytöstä vastaavat riippumattomat ja puolueettomat tuomioistuimet. Oikeudellinen lainkäyttö toimeenpannaan kaikissa oikeusasteissa erillään muista valtion elimistä.

Oikeudellista lainkäyttöä johtaa tuomioistuimen puheenjohtaja.

Oikeushallinto

Oikeushallinnosta vastaa Slovakian tasavallassa laissa säädetyssä laajuudessa Slovakian tasavallan oikeusministeriö ja tuomioistuimen puheenjohtaja, joka on samalla tuomioistuimen lakisääteinen edustaja. Oikeushallinnosta vastaa laissa säädetyssä laajuudessa myös tuomioistuimen hallintojohtaja.

Tuomioistuintyypit – lyhyt kuvaus

Yleistuomioistuimet

 • Piirituomioistuimet (54)
 • Alueoikeudet (8)
 • Slovakian tasavallan korkein oikeus
 • Erikoisrikostuomioistuin

Tuomioistuinhierarkia

Tuomioistuimista ja eräiden lakien muuttamisesta annetun lain N:o 757/2004 kok. mukaisesti:

 1. Piirituomioistuimet käsittelevät ja ratkaisevat siviili- ja rikosoikeudelliset asiat ensimmäisenä oikeusasteena, ellei prosessisäännöissä toisin määrätä.
 2. Piirituomioistuimet käsittelevät ja ratkaisevat myös vaaliasiat, jos erityislaissa niin säädetään.
 3. Alueoikeudet käsittelevät ja ratkaisevat toisena oikeusasteena ne siviili- ja rikosoikeudelliset asiat, joissa ensimmäisen oikeusasteen ratkaisut on tehnyt piirituomioistuin.
 4. Prosessisäännöissä määrätään, mitä siviili- ja rikosoikeudellisia asioita alueoikeudet käsittelevät ja ratkaisevat ensimmäisenä oikeusasteena.
 5. Alueoikeudet käsittelevät ja ratkaisevat myös hallinto-oikeudelliset asiat ensimmäisenä oikeusasteena, jollei erityislaissa toisin säädetä.
 6. Alueoikeudet käsittelevät ja ratkaisevat muita asioita, jos erityislaeissa niin säädetään (laki N:o 166/2003 kok. yksityisyyden suojaamisesta luvattomalta tietoteknisten laitteiden käytöltä ja eräiden lakien muuttamisesta; salakuuntelulta suojaava laki).
 7. Korkein oikeus käsittelee ja ratkaisee:
  • varsinaiset muutoksenhaut alueoikeuksien ja erikoisrikostuomioistuimen päätöksiin,
  • ylimääräiset muutoksenhaut piirituomioistuinten, alueoikeuksien, erikoisrikostuomioistuimen ja korkeimman oikeuden päätöksiin,
  • tuomioistuimien ja valtionhallinnon viranomaisten väliset asiallista toimivaltaa koskevat kiistat,
  • asian siirtämisen tuomioistuimelta toiselle, jos näin määrätään prosessisäännöissä
  • muita asioita, jos näin säädetään laissa tai määrätään kansainvälisessä sopimuksessa.

Korkein oikeus tutkii tuomioistuinten päätöksentekoa lain mukaan ratkaistuissa asioissa.

Lisäksi korkein oikeus pyrkii edistämään lakien ja muiden oikeudellisesti sitovien määräysten yhtenäistä tulkintaa ja johdonmukaista soveltamista:

 • oman päätöksentekonsa avulla
 • antamalla lausuntoja, joiden tarkoituksena on yhtenäistää lakien ja muiden oikeudellisesti sitovien määräysten tulkintaa
 • julkaisemalla ensisijaisen tärkeitä lainvoimaisia tuomioistuinten päätöksiä Slovakian korkeimman oikeuden lausuntojen ja tuomioistuinten päätösten kokoelmassa (Zbierka stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky).

Oikeudelliset tietokannat

Lisätietoja on Slovakian oikeusministeriön verkkosivuilla.

Linkkejä

Oikeusministeriö

Päivitetty viimeksi: 27/02/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.