Jäsenvaltioiden oikeudenhoitojärjestelmät

Slovakia

Tässä osiossa luodaan yleiskatsaus Slovakian tuomioistuinjärjestelmään.

Sisällön tuottaja:
Slovakia

Oikeuslaitos – tuomioistuinjärjestelmä

Oikeudellinen lainkäyttö

Slovakian tasavallan oikeudellisesta lainkäytöstä vastaavat yleiset tuomioistuimet ja Slovakian perustuslakituomioistuin (Ústavný súd Slovenskej republiky).

Slovakian oikeudellisesta lainkäytöstä vastaavat riippumattomat ja puolueettomat tuomioistuimet. Oikeudellinen lainkäyttö toimeenpannaan kaikissa oikeusasteissa erillään muista valtion elimistä.

Oikeudellista lainkäyttöä johtaa tuomioistuimen puheenjohtaja.

Oikeushallinto

Oikeushallinnosta vastaa Slovakiassa laissa säädetyssä laajuudessa Slovakian oikeusministeriö ja tuomioistuimen puheenjohtaja, joka on samalla tuomioistuimen lakisääteinen edustaja. Oikeushallinnosta vastaavat laissa säädetyssä laajuudessa myös tuomioistuimen hallintojohtaja ja Slovakian tuomarineuvosto.

Tuomioistuintyypit – lyhyt kuvaus

Yleiset tuomioistuimet

 • piirituomioistuimet (okresné súdy) (54)
 • alueoikeudet (krajské súdy) (8)
 • korkein oikeus (Najvyšší súd Slovenskej republiky)
 • erikoisrikostuomioistuin (Špecializovaný trestný súd)

Tuomioistuinhierarkia

Tuomioistuimista ja eräiden lakien muuttamisesta annetun lain 757/2004, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti:

 1. Piirituomioistuimet käsittelevät ja ratkaisevat siviili- ja rikosoikeudelliset asiat ensimmäisenä oikeusasteena, ellei prosessisäännöissä toisin määrätä.
 2. Piirituomioistuimet käsittelevät ja ratkaisevat myös vaaliasiat, jos niin erikseen säädetään.
 3. Alueoikeudet käsittelevät ja ratkaisevat toisena oikeusasteena ne siviili- ja rikosoikeudelliset asiat, joissa ensimmäisen oikeusasteen ratkaisut on tehnyt piirituomioistuin.
 4. Prosessisäännöissä määrätään, mitä siviili- ja rikosoikeudellisia asioita alueoikeudet käsittelevät ja ratkaisevat ensimmäisenä oikeusasteena.
 5. Alueoikeudet käsittelevät ja ratkaisevat hallinto-oikeudelliset asiat ensimmäisenä oikeusasteena, jollei erikseen toisin säädetä.
 6. Alueoikeudet käsittelevät ja ratkaisevat myös muita asioita, jos niin erikseen säädetään (esim. laki 166/2003 yksityisyyden suojaamisesta luvattomalta tietotekniikan käytöltä ja eräiden lakien muuttamisesta; salakuuntelulta suojaava laki).
 7. Korkein oikeus käsittelee ja ratkaisee:
  • varsinaiset muutoksenhaut alueoikeuksien ja erikoisrikostuomioistuimen päätöksiin,
  • ylimääräiset muutoksenhaut piirituomioistuinten, alueoikeuksien, erikoisrikostuomioistuimen ja korkeimman oikeuden päätöksiin,
  • asian siirtämisen tuomioistuimelta toiselle, jos näin määrätään prosessisäännöissä,
  • muita asioita, jos näin säädetään laissa tai määrätään kansainvälisessä sopimuksessa.

Korkein oikeus tarkastelee uudelleen tuomioistuinten päätöksentekoa asioissa, joissa on annettu lainvoimainen ratkaisu.

Lisäksi korkein oikeus pyrkii edistämään lakien ja muiden yleisesti sovellettavien määräysten yhtenäistä tulkintaa ja johdonmukaista soveltamista:

 • oman päätöksentekonsa avulla,
 • antamalla lausuntoja, joiden tarkoituksena on yhtenäistää lakien ja muiden yleisesti sovellettavien määräysten tulkintaa,
 • julkaisemalla ensisijaisen tärkeitä lainvoimaisia tuomioistuinten päätöksiä Slovakian korkeimman oikeuden lausuntojen ja tuomioistuinten päätösten kokoelmassa (Zbierka stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky).

Oikeudelliset tietokannat

Lisätietoja on Slovakian oikeusministeriön verkkosivuilla.

Linkkejä

Oikeusministeriö

Päivitetty viimeksi: 12/05/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.