Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: sloveeni.
Swipe to change

Jäsenvaltioiden oikeudenhoitojärjestelmät

Slovenia

Tässä osassa esitetään yleiskatsaus Slovenian tuomioistuinjärjestelmästä

Sisällön tuottaja:
Slovenia

Oikeuslaitos – tuomioistuinjärjestelmä

Kaikki Slovenian tasavallan tuomioistuimet ovat laillisia tuomioistuimia, ja ne noudattavat toiminnassaan perustuslaillisuuden, riippumattomuuden ja oikeusvaltion periaatteita.

Tuomioistuintyypit – lyhyt kuvaus

Yhtenäinen tuomioistuinjärjestelmä koostuu tuomioistuimista, jotka käyttävät yleistä ja erityistä toimivaltaa.

  • Yleistä toimivaltaa käyttäviin tuomioistuimiin kuuluu 44 paikallistuomioistuinta ja 11 aluetuomioistuinta sekä neljä ylempää tuomioistuinta ja korkein oikeus.
  • Erikoistuomioistuimiin kuuluu kolme työtuomioistuinta, yksi työ- ja sosiaalituomioistuin ja ylempi työ- ja sosiaalituomioistuin, joissa ratkaistaan työhön ja sosiaaliturvaan liittyviä riitoja, sekä hallintotuomioistuin, joka tarjoaa oikeudellista suojaa hallinnollisissa asioissa ja kuuluu ylempiin tuomioistuimiin.

Syyttäjävirasto on oikeusjärjestelmässä erikoisasemassa, sillä se on riippumaton valtion viranomainen mutta lisäksi sillä on toimeenpanovaltaa. Yleisen syyttäjän nimittää kansalliskokous.

Perustuslakituomioistuin on korkein oikeusviranomainen, joka vastaa perustuslaillisuuden, laillisuuden, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelusta. Sillä on valta mitätöidä lainsäädäntöelimen toimia siten, että se voi kumota (hylätä) lain tai osan siitä.

Kansalliskokous nimittää perustuslakituomarit tasavallan presidentin tekemän ehdotuksen perusteella. Tuomareita valitaan yhdeksän, ja heidän toimikautensa on yhdeksän vuotta. Tuomaria ei voida valita uudelle toimikaudelle. Yhdelläkään valtion elimellä ei ole valtaa puuttua perustuslaki-, erikois- tai yleistuomioistuimen tuomareiden työhön tai päätöksiin.

Oikeudelliset tietokannat

Slovenian tuomioistuimista on saatavilla lisätietoa Slovenian tasavallan korkeimman oikeuden virallisessa verkkosivustossa.

Linkkejä

Lainkäyttöelimet

Päivitetty viimeksi: 02/11/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.