Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Nacionalni pravosudni sustavi

Austrija

Ovaj odjeljak portala pruža pregled sudova u Austriji.

Sadržaj omogućio
Austrija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Pravosudni sustav

Pravosuđe je uz zakonodavstvo i izvršnu vlast treći stup vlasti u pravnoj državi. Saveznim ustavnim zakonom određeno je da redovni sudovi djeluju na saveznoj razini.  Sve pravosudne instance odvojene su od izvršne vlasti. Područje pravosuđa u kojem djeluju neovisni pravosudni tribunali regulirano je posebnim propisima.

Austrijski pravosudni sustav obuhvaća – osim saveznog Ministarstva pravosuđa – redovne sudove, državna odvjetništva, zatvorske ustanove (zatvore u kojima se služi kazna i sudske pritvorske jedinice) te ustanove za rehabilitaciju osuđenih osoba, pri čemu velikim brojem tih ustanova upravljaju privatna poduzeća.

  1. Redovni sudovi su državne institucije koje odlučuju u građanskopravnim predmetima i kaznenim stvarima u okviru formalnog postupka. Ustrojeni su u skladu sa zakonom, a na njima sude neovisni i nepristrani suci koje nije moguće smijeniti niti premjestiti na drugi položaj i koje obvezuje isključivo pravni poredak.
  2. Državna odvjetništva posebna su tijela odvojena od sudova. Ona posebice zastupaju javne interese u provedbi kaznenog pravosuđa. Time je obuhvaćeno provođenje preliminarnih postupaka, podizanje optužnica i zastupanje optužbe u kaznenom postupku. Državna odvjetništva dio su redovnog sudskog sustava.
  3. U zatvorima se služe zatvorske kazne te se provode druge mjere zadržavanja.
  4. I ustanove za rehabilitaciju osuđenih osoba dio su pravosudnog sustava. U njima se zbrinjavaju uvjetno osuđene osobe i osobe na uvjetnom otpustu. Te su zadaće u velikoj mjeri preuzela privatna poduzeća, koja podliježu nadzoru saveznog Ministarstva pravosuđa.

Pravosudnom administracijom upravlja savezni ministar, odnosno savezna ministrica pravosuđa; savezno Ministarstvo pravosuđa jedno je od najviših saveznih administrativnih tijela. Savezni ministar, odnosno ministrica pravosuđa, član/članica je savezne vlade te je nadležan/nadležna za političko upravljanje resorom i njegovu koordinaciju, kao i za nadzor nad svim pripadajućim tijelima.

Osim redovnih sudova, u Austriji postoji i Ustavni sud (Verfassungsgerichtshof), kao i Visoki upravni sud (Verwaltungsgerichtshof) te Upravni sudovi (Verwaltungsgerichte) (od 1. siječnja 2014.). Na saveznoj razini uspostavljeni su Savezni upravni sud (Bundesverwaltungsgericht) i Savezni financijski sud (Bundesfinanzgericht). Oba suda imaju sjedište u Beču, ali zasjedaju i u drugim gradovima. Osim toga u svakoj saveznoj pokrajini postoji pokrajinski upravni sud (Landesverwaltungsgericht). Ti su sudovi u Austriji izdvojeni iz redovnog pravosudnog sustava.

Vrste redovnih sudova

  • Okružni sudovi (Bezirksgerichte)
  • Pokrajinski sudovi (Landesgerichte, nazivaju se i prvostupanjski sudovi)
  • Viši pokrajinski sudovi (Oberlandesgerichte, nazivaju se i drugostupanjski sudovi)
  • Vrhovni sud (Oberster Gerichtshof)

Pravosudne baze podataka

Portal austrijskog pravosuđa nudi opće informacije o austrijskom pravosudnom sustavu.

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup portalu austrijskog pravosuđa je besplatan.

Posljednji put ažurirano: 29/08/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.